Tag: park

Strategiskt samarbete genom markanvisning i tidigt skede för utvecklingen i Centrala Nacka

Den 19 september beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott om samarbete…



Invigning: Grängshammars engelska park

Efter flera års intensivt arbete står Grängshammars engelska park klar att återinvigas…



Sverige kom till Court Hey Park under sommaren

Under sommaren invigdes en ny paviljong i Court Hey Park…



Över 100 bidrag tävlar om att utforma Brunnsparkens nya cafébyggnad

Det har kommit in över 100 bidrag till arkitekttävlingen för Brunnsparkens nya cafébyggnad. Ambitionen med utformningen av byggnaden är att den ska bli ett landmärke i den lilla skalan, och stärka Brunnsparken…



Nya hamnbadet i Jubileumsparken

I Jubileumsparkens nya…



Nu startar nästa stora ombyggnad i Uppsala stadskärna

Förnyelsen i innerstaden har…



Byggstart: Tullgarnsbron i Uppsala

I månadsskiftet oktober-november börjar byggandet av Tullgarnsbron i Uppsala. Bron byggs i förlängningen av Kungsängsesplanaden över Fyrisån till Studenternas. Målsättningen…



Umeås nya älvsnära park växer fram

Mellan Lundabrons ena fäste och småbåtshamnen tar den nya parken vid Lundåkern form….



White vinner tävlingen om utvecklingen av Uppsalas badanläggning

I White Arkitekters vinnande förslag i tävlingen om utvecklingen av Uppsalas badanläggning Fyrishov rustas badanläggningen upp och får en…



Framtidens Tullholmsviken i Karlstad får nya bostäder och en park

Korsningen Tullhusgatan Packhusallén Sjömansgatan, närmast Stadsträdgården i Karlstad planerar…