Nyheter

Invigning: Grängshammars engelska park

Efter flera års intensivt arbete står Grängshammars engelska park i Dalarna klar att återinvigas den 10 september. Parken kommer att bli ett nytt och spännande tillskott till kulturleden Silverringen i Säters kommun, som hittills saknat någon parkmiljö att visa upp. 

Restaureringen av parken har bekostats av Länsstyrelsen Dalarna och Säters kommun. Bidrag har även lämnats av Konung Gustaf VI minnesfond för svensk kultur samt Borlänge Energi.

Omfattande arbete har utförts med att gräva ut kanaler, återställa de små öar som parken till stor del består av, anlägga grusgångar och göra nya träbroar.

Röjning och viss nyplantering har också ingått i projektet.