Nyheter

Framtidens Tullholmsviken i Karlstad får nya bostäder och en park

Korsningen Tullhusgatan Packhusallén Sjömansgatan, närmast Stadsträdgården i Karlstad planerar man för drygt 1000 nya bostäder.

Nya bostäder, en Coopbutik, en förskola, en park och en förlängning av Tullholmskajen är några av delarna i detaljplanen för området.

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott förberedde detaljplanen inför stadsbyggnadsnämnden. I

Planens syfte är att möjliggöra en stadsutveckling med en blandning av bostäder, verksamheter, service och strandpromenad samt att utforma korsningen Packhusgatan-Tullhusgatan-Sjömansgatan som en ny urban trafiklösning.

Ny bebyggelse och allmän mark förutsätts att utformas med hög arkitektonisk kvalitet så att projektet blir ett positivt tillskott i området.

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning. Planen antas slutligen av kommunfullmäktige.