Tag: Järnväg

Peab bygger nya uppställningsspår i Göteborg

Peab har fått uppdraget att bygga nya uppställningsspår…Tyréns projekterar E4 förbifart Skellefteå

Tyrens har fått i uppdrag av Trafikverket att lokaliseringsutreda, planera och projektera…Norconsult ökar kapaciteten på Halmstad Centralstation

Norconsult Sverige har vunnit en upphandling gällande utbyggnad av..Nu byggs framtidens Burlöv

När den nya tågstationen invigs i Åkarp kommer järnvägens dagar som barriär mellan…Den attraktiva staden är en fråga för alla

Dagens Industris mångårige ledarskribent PM Nilsson, som tills helt nyligen var statssekreterare i den M-ledda regeringen, är numera ansvarig för klimat-, miljö-, stads- och landsbygdsfrågor på Timbro. Det…NRC vinner anläggningsprojektet Frövi VA & industrigata

NRC Group Sverige har tilldelats projektet nybyggnation VA & industrigata…NRC vinner projektet Norrköpings nya godsbangård

NRC Group Sverige tilldelades idag projektet Ny godsbangård…Tyréns och AFRY tilldelas projekteringsuppdrag i Ostlänken

Uppdraget som Tyréns och AFRY tilldelats…NCC bygger om Drammens järnvägsstation i Norge

NCC och Bane NOR tecknar avtal för ombyggnad av Drammens järnvägsstationsområde i Norge. Projektet kännetecknas av hög komplexitet när det gäller planering, logistik…Norconsults miljöutredare sätts på prov

Trots att det är kanske världens äldsta teknik att bygga tak med växter…”Samsyn med politikerna – det är trångt på spåren och en ny järnväg behövs”

”Tågföretagen har från tid till annan rapporterat om Arlandarådet som i dialog och samverkan skulle ta fram en färdplan för Arlanda. Vi väntar fortfarande på att rådets rapport publiceras, alternativt att konkreta politiska…Göteborg växer ihop med Trollhättan/Uddevalla

Göteborgs arbetsmarknadsregion har växt ihop med Trollhättan/Uddevalla enligt SCB:s senaste statistik. Därmed bor nu…