Nyheter

Den attraktiva staden är en fråga för alla

Text: Tågföretagen

Dagens Industris mångårige ledarskribent PM Nilsson, som tills helt nyligen var statssekreterare i den M-ledda regeringen, är numera ansvarig för klimat-, miljö-, stads- och landsbygdsfrågor på Timbro. Det första bidraget till samhällsdebatten från PM i hans nya roll – en essä i Smedjan – handlar om hur den svenska högern ska vara relevant inom den framtida samhälls- och stadsutvecklingen.

Hur våra städer ska utvecklas och hur de ska samspela med varandra är bärande teman, mot bakgrund av att partierna högerut tappar väljarstöd i städerna. Den mycket läsvärda essän innehåller flera intressanta reflektioner, exempelvis: ”Täta städer bygger gärna räls mellan sig. Den europeiska utvecklingen med snabba järnvägar mellan alla större städer hänger ihop med succén för den täta staden. Tåg i och mellan städer är det enda trafikslag som kan transportera en storstadsbefolkning på en minimal yta. Om alla människor som varje dag använder Stockholms tunnelbana skulle sätta sig i en bil skulle kön bli 200 mil lång. Räls bygger också täta städer. Räls och tågstationer är beständiga och gör att fastighetsbolag vågar investera.”

Att staden ska vara attraktiv att bo, arbeta och leva i borde – med den ökade urbaniseringen – vara en självklarhet. Kristoffer Tamsons, nyvald ordförande i JBS – Järnvägsbranschens samverkansforum, berörde också temat under JBS strategidag i veckan och konstaterade att ingen annan transportlösning kan bidra med det järnvägen levererar såväl inom som mellan våra städer samt för tunga godstransporter.

Fossilfritt Sverige höll i veckan ett välbesökt seminarium om energieffektivisering med utgångspunkten att sådan effektivisering är den snabbaste och billigaste pusselbiten för att hantera energibristen, men också att det är det mest bortglömda. Minskad energiförbrukning är en ödesfråga och Tågföretagen har under många år lyft värdet av att gå mot ett mer transport- och energieffektivt samhälle. Fossilfritt Sverige anger att potentialen med energieffektivisering är hela 34 TWh i sparad energi. Och då ingår inte exempelvis det bidrag som ökad transporteffektivitet kan ge. Energibesparingspotentialen som kan komma med ett mer transporteffektivt samhälle bör snarast kvantifieras!

En annan stor begivenhet i veckan var Svenskt Näringslivs seminarium som uppmärksammade det bristande underhållet av Sveriges vägar och järnvägar. Politiken, genom närvaro av bland annat infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) och Trafikutskottets ordförande Ulrika Heie (C), var mottagare av konkreta medskick om näringslivets stora kostnader och strypt utvecklingspotential till följd av den omfattande och ökande underhållsskulden. Läs mer i en separat artikel.

Missa inte att anmäla er till en spännande digital livesändning den 27 mars med en diskussion om behovet av förändringar i järnvägsbranschens spelregler i den upphandlade kollektivtrafiken i samverkan mellan Cirio Advokatbyrå, Svensk Kollektivtrafik och Tågföretagen.

Avtalsrörelsen är igång

Nu har avtalsrörelsen för spårtrafik startat och i veckan växlade arbetsmarknadens parter yrkanden. Fokus ligger nu på att arbeta fram nya kollektivavtal som ska reglera branschens löner och villkor. Det nuvarande avtalet för spårtrafik löper ut den 30 april. Läs mer