Tag: Aros Bostadsutveckling

Ny koncernledning efter samgående mellan Aros Bostad och Besqab

Aros Bostadsutveckling och Besqab AB avser att gå samman för att bilda en ny ledande bostadsutvecklare i…Aros Bostad tillträder andra etappen av hyresrättsprojektet Femöringen i Solna

Aros Bostadsutveckling har tillträtt den andra etappen av bostadsutvecklingsprojektet…Aros Bostad färdigställer och frånträder hyresrättsprojekt i Täby

Aros Bostadsutveckling har färdigställt och lämnat över den första etappen av bostadsprojektet…Tre nya bostadsprojekt i Stockholm och Uppsala

Aros Bostadsutveckling AB startar produktionen av tre nya bostadsprojekt om…Aros Bostad skriver entreprenadavtal med NCC för uppförande av 170 hyresrätter i Danderyd

Aros Bostadsutveckling har tecknat entreprenadavtal med NCC Building Sweden för uppförande…Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med TL Bygg för 156 hyreslägenheter i Huddinge

Aros Bostadsutveckling har tecknat entreprenadavtal med TL Bygg för uppförande…Aros Bostad har produktionsstartat 170 bostäder i slutsålt projekt i Danderyd

Aros Bostadsutveckling AB har tecknat markentreprenadavtal med NCC och startat produktionen av Invernesshöjdens tredje etapp, motsvarande…Nu byggs nya radhus i Huddinge

Aros Bostadsutveckling AB har tecknat entreprenadavtal med Active Bygg AB avseende uppförande…Aros Bostad tillsätter ny CFO

Aros Bostadsutveckling AB publ har utsett Maja Dahlén till ny CFO för verksamheten från den 1 mars 2023. Vidare har…Aros Bostad produktionsstartar 116 lägenheter på Gärdet i Stockholm

Aros Bostadsutveckling AB startar produktionen av bostadsprojektet Ordonnansen V i korsningen Furusundsgatan och Värtavägen i Stockholm. I enlighet med tidigare kommunikation har Peab anlitats för byggentreprenaden…