Nyheter

Ny koncernledning efter samgående mellan Aros Bostad och Besqab

Aros Bostadsutveckling och Besqab AB avser att gå samman för att bilda en ny ledande bostadsutvecklare i Storstockholm och Uppsala. I dag presenteras den tilltänkta koncernledningen för det nya bolaget. Koncernledningen, som kommer att bestå av medlemmar från respektive bolags befintliga ledningsgrupper, har en bred kompetens och gedigen samlad erfarenhet av bostadsutvecklingsverksamhet.

Den 31 januari 2024 offentliggjorde Aros Bostad ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab. Efter den initiala acceptperioden uppgick anslutningsgraden i uppköpserbjudandet till cirka 96,6 procent och den 15 mars 2024 meddelade Aros Bostad därför att bolaget fullföljer uppköpserbjudandet.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:

– Vi är väldigt glada över det starka stödet för samgåendet och att anslutningsgraden i erbjudandet överskrider 96 procent. Med våra kombinerade styrkor inom affärsmässighet, hållbarhet och kundnöjdhet har vi mycket goda förutsättningar för att utveckla marknadens mest attraktiva boendemiljöer och bygga ett långsiktigt och lönsamt bolag. Jag är övertygad om att den koncernledning som vi presenterar i dag har den bredd, kompetens och erfarenhet som behövs för att ta positionen som en ledande bostadsutvecklare i Storstockholm och Uppsala.

Aros Bostad har också meddelat avsikten att det nya bolaget ska heta Besqab AB (publ) samt offentliggjort ett förslag till ny styrelse som ska ledas av Per Rutegård som ordförande.

Vid offentliggörandet av uppköpserbjudandet kommunicerades att tilltänkt VD för det sammanslagna bolaget är Magnus Andersson från Aros Bostad och tilltänkt CFO är Anna Jepson från Besqab.

Idag offentliggörs hela den tilltänkta koncernledningen för det sammanslagna bolaget, vilken består av medlemmar från både Aros Bostads och Besqabs nuvarande ledningsgrupper enligt nedan (i bokstavsordning):

Magnus Andersson, VD

Daniel Bergström, CIO

Hanna Bodbacka, hållbarhetschef

Emmy Fredenklo, chefsjurist

Anna Jepson, CFO

David Johansson, COO

David Lundgren, produktionschef

Charlotte Roempke, HR-chef

Anna Slåtteby, försäljnings- och marknadsche

Andreas Wik, affärsutvecklingschef

Anna Åkerlund, chef IR och kommunikation