Tag: Karlastaden

Framtidenkoncernen förvärvar två byggrätter i Karlastaden

Framtidenkoncernen har gjort ett långsiktigt förvärv av två byggrätter i Karlastaden, vilka medger byggnation av 300–400 nya bostäder. Säljare är…Serneke utrustar Karlatornets 600 lägenheter med smarta hemsystemet

I den nya stadsdelen Karlastaden på Lindholmen byggs just nu Göteborgs första skyskrapa tillika Nordens högsta byggnad, Karlatornet. Schneider Electric ingår ett exklusivt samarbete…De ska rita 27-våningshus i Karlastaden

När kvarteret Virgo ska ta form i Karlastaden blir det…De ska utforma kvarteret Lynx i Karlastaden

Det är dags för ytterligare ett av Karlstadens kvarter att ta form. Uppdraget…Balder och Serneke utvecklar nytt kvarter i Karlastaden

Fastighets AB Balder och Serneke fortsätter sin gemensamma utveckling i Karlastaden. Parterna har avtalat om att tillsammans utveckla kvarteret Auriga, som kommer bli det tredje högsta…De utformar kv. Virgo i Karlastaden

Nu ska ännu ett högt hus i framväxande Karlastaden ta form. Tre arkitektkontor…Contiga levererar stommar till Norden högsta byggnad

Sedan 2016 har byggnationen av Karlastaden i Göteborg varit igång under ledning av Serneke Sverige AB. Området innefatta bland annat över 600 lägenheter…17-våningshus i Karlastaden, Göteborg

Andreas Martin-Löf Arkitekter har valts ut att gestalta det nya bostadsrättsprojektet…Brion Rör får uppdrag i Karlastaden i Göteborg

Brion Rör har fått uppdraget av Serneke att utföra fas 1-projektering i ett partneringprojekt där Hemsö och Karlastaden Utveckling AB skall uppföra ett kvarter…Lynx – storstadsliv på Lindholmen i Göteborg

Lynx har ett frontläge i den nya stadsdelen Karlastaden på Lindholmen. Huset får…