Nyheter

De utformar kv. Virgo i Karlastaden

Nu ska ännu ett högt hus i framväxande Karlastaden ta form. Tre arkitektkontor har valts ut för att ge sina förslag på hur det 27 våningar höga huset Virgo ska gestaltas.

Kvarteret Virgo är ett av de tre nästkommande kvarteren i Karlastaden som just nu utvecklas i ett joint venture mellan Serneke och Balder. Enligt gällande exploateringsavtal med Göteborgs stad ska alla byggnader som är högre än 16 våningar genomgå en gestaltningsprocess i nära samarbete och dialog med staden. Därför ska ett så kallat parallellt uppdrag med förslag från olika arkitekter genomföras för kvarteret Virgo.

Uppdraget är att gestalta byggnadens exteriör och skapa attraktiva bostäder.

I januari i år bjöds 17 olika arkitekter in att delta. Serneke, Balder och Göteborgs stad gjorde en gemensam och grundlig utvärdering för att välja ut tre kontor till det parallella uppdraget. Utvärderingen gjordes som en sammanvägd bedömning av kontorens beskrivning av arbetssätt, uppdragsorganisation och redovisade referensprojekt.

De tre utvalda är: Dorte Mandrup, Wingårdhs och DinellJohansson.

– Virgo blir en del av Göteborgs framtida siluett, därför är det viktigt att arkitekturen gestaltas med stor omsorg.  Dessa aktörer valdes för att de alla har god förmåga att hantera uppgiften, är starka i innovation och gestaltning och har samtidigt lite olika profil vilket ger goda förutsättningar för bredd i förslaget kring gestaltningen av Virgo, säger Joakim Månsson, projektutvecklare på Serneke.

Det parallella uppdraget kommer genomföras under våren 2022. Efter slutpresentationerna i maj träffas bedömningsgruppen, som består av representanter från Serneke, Göteborgs stad och en extern arkitekt, för att gå igenom förslagen och utse det förslag som har bäst förutsättningar att bearbetas vidare till bygglov och genomförande.

Kvarteret Virgo kommer att innehålla cirka 200 lägenheter och ett antal lokaler och beräknas stå klart för inflyttning under 2026.

Fakta Karlastaden:
Karlastaden består av totalt åtta kvarter, inklusive Karlatornet, Nordens högsta hus. Stadsdelen omfattar totalt cirka 2 000 bostäder, handel, kontor och samhällsservice som skola, vård och omsorg.
Detta pågår i Karlastaden just nu:
Full produktion pågår i Karlatornet, där Fastighets AB Balder är hälftenägare, och har nu nått till våning 38 av sina total 73 våningar. Kärnan i tornet har nu passerat halva sin höjd och når nu 124,65 meters höjd.
Karlatornets podiebyggnad, som ska innehålla hotell och kontor är under uppförande.
Byggnation pågår i kvarteret Capella för Hemsö och Tosito där bostäder, kommersiella lokaler och utbildning kommer att inrymmas.
Utveckling av de fyra byggnaderna Callisto, Lynx, Virgo och Aries pågår i ett joint venture mellan Serneke och Fastighets AB Balder.