Nyheter

Västra Vakten växer fram – med respekt för områdets tegelarkitektur

I Malmös nya stadsdel Varvsstaden vävs ny bebyggelse samman med områdets historiska industriarkitektur. Nu har Peab Bostads flerbostadshus Västra Vakten börjat ta form, med en karaktär som framhäver den äldre bebyggelsens uttryck – men översätts till ett modernt formspråk. För att kombinera ett klassiskt utseende med modern funktion har arkitekterna på FOJAB valt att klä huset med fasadtegel från wienerberger.

I det nordvästra hörnet av Varvsstaden hittar du Västra Vakten, en fastighet bestående av tre husvolymer – som sammanbinds i en vinkelformad huskropp kring en grön bostadsgård.

För att ta upp den äldre tegelarkitekturen som finns inom Varvsstaden har arkitekterna på FOJAB valt att klä huset med ett CO2-besparande fasadtegel från wienerbergers serie LESS. Dessutom har man arbetat mycket med detaljerna för att ge varje husvolym en egen identitet – samtidigt som teglet går som en röd tråd genom hela området.

Jobbar med teglets förutsättningar

FOJAB har varit involverade ända sedan detaljplanens utformning och på uppdrag av PEAB Bostad fick de även möjlighet att gestalta Västra Vakten, på ett av områdets viktigaste hörn.

– Tillsammans med den gamla Svets- och pannverkstaden skapar Västra Vakten en fond för den nya kvartersparken. Vi har jobbat efter mottot ”Arvet efter Varvet”, vilket innebär att områdets karaktär är en viktig faktor i utformningen av nya byggnader och miljöer. Vi vill inspireras av det som funnits tidigare, men samtidigt tillföra vår tids former, material och behov. Kockums gamla industribyggnader bär med sig starka komponenter som vi har valt att plocka upp, som bland annat teglet som genomsyrar hela området, berättar Mattias Johansson, gestaltande arkitekt på FOJAB, och fortsätter:

– Västra Vakten består av tre husvolymer med tegelfasader mot gatan samt puts mot innergård. Två av volymerna består av rött tegel varav en har klassisk grön kulör på fönster och balkongräcken som knyter an till Varvsstadens befintliga gröna partier. Högdelen på hörnan med ljusa friser har en tydligt markerad sockelvåning av ljust tegel. Vi ville säkra vissa skillnader mellan huskropparna, samtidigt som byggnaden blir enhetlig tack vare en strikt tegelarkitektur – där vi jobbar med teglets förutsättningar.

Hög detaljeringsnivå och omsorgsfull lägenhetsplanering ger mervärde

Under hela processen har FOJAB varit måna med att jobba med detaljutformningen. Det syns både interiört och exteriört.

– Utöver de detaljer man ser i tegelfasaderna, där vi har jobbat mycket med tegelbanden och skapat reliefer som kragar ut och tar upp komponenter från den äldre tegelarkitekturen, så har vi också arbetat mycket med andra kvaliteter som vi tror kan bidra till en fin boendemiljö. Bland annat har vi en innergård som är delvis öppen mot Varvsstaden, men mer sluten mot korsningen. Här har vi valt att skapa ett trädtorg, med höga träd och ytor för boule och annan rekreation. Lite som ett rum där stadens brus blir ett sorl, en liten oas, förklarar Emma Carlbom, uppdragsansvarig på FOJAB.

Hon tillägger:

– Fastigheten erbjuder även lägenheter för olika familjekonstellationer. Vi har allt från mindre lägenheter till större tvåvåningsradhus. Huset har också byggts med två lokaler i bottenplan. Ambitionen har varit att skapa ett omsorgsfullt utformat projekt med karaktärsfulla bostäder att trivas i.

– Detta är vårt tredje projekt åt PEAB Bostad inom 500 meters avstånd och vi är mycket glada över att få ta våra gemensamma erfarenheter vidare. Vi har bland annat Varvsterrassen i närheten, där ljust fasadtegel från wienerberger skapade en koppling till Ribershus. Vid Västra Vakten har vi även använt wienerbergers röda tegel för att harmoniera med arkitekturen i den befintliga Svets- och pannverkstaden. Vi både hoppas och tror att de som får möjlighet att bosätta sig i Västra Vakten kommer att trivas – under lång tid, berättar Emma Carlbom.

Hos wienerberger ser man också fram emot att få se byggnaden stå klar.

– Västra Vakten är ett mycket fint projekt och vi är glada att få vara en del av det. Vårt fasadtegel från LESS-serien har kunnat bidra till en CO2-besparing i projektet, samtidigt som man säkerställer ett oerhört vackert slutresultat. Det är verkligen det bästa av två världar, avslutar Filip Davidsson, försäljningschef på wienerberger Sverige.