Nyheter

Tre boendeformer möter tre olika behov

Ett stort och varierat projekt är det nya vård- och omsorgsboende som byggs i Västteg i Umeå som ska täcka efterfrågan hos flera målgrupper. Tre boendeformer ska möta tre olika behov. 

– På Västteg erbjuder vi hållbart boende för alla generationer. Vi bygger 364 lägenheter fördelade på ettor, tvåor, treor och fyror, säger Berndt Elstig, fastighetschef, Bostaden Umeå. 

Projektet utgörs av tre olika boendeformer; 106 traditionella hyreslägenheter för alla varav 10 procent av lägenheterna går till ungdomar 18–25 år. Här byggs också 138 seniorlägenheter, Seniorboende plus, lägenheter för seniorer från 60 år, samt 120 vård- och omsorgslägenheter i samverkan med Umeå kommun där bastu och relaxavdelning för de äldre ingår.

För dessa beslutar kommunens biståndsbedömare vem som får möjlighet att hyra en vård- och omsorgslägenhet.

  Seniorboende plus har funktionellt utformade lägenheter och gemenskapslokaler där du tillsammans med dina grannar kan laga mat och umgås. Dessutom finns en värd eller värdinna tillgänglig några dagar i veckan. De 106 hyresbostäderna byggs med balkong. 

Till allt boende ingår underjordiskt garage och gemensamhetslokaler som kan nyttjas av alla i de olika boendeformerna. 

– Materialval har skett utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, gestaltningskrav och detaljplanens förutsättningar. För vård & omsorgsboendet har också material valts utifrån referenser på andra likartade vård och omsorgsboenden, säger Berndt Elstig och tillägger att tidplanen håller. 

– Utmaningar har funnits med bland annat med komplicerad konstruktion beroende på att husen direkt är placerade över ett underjordiskt garage med plats för 160 bilar. 

Den yttre miljön är också mångfasetterad för att möta flera behov. Här finns innergård till husen för umgängesformer, promenadstråk längs Ume älv och Bölesholmarna, parkområde och nära till Tegs centrum med livsmedelsbutiker, IKEA, apotek, bank, restaurang och konditori samt A3 arena och fotbollsanläggningen Tegstunet, för de idrottsintresserade. 

Området Västteg blir en del i det nya sammanhållna Tegs centrum. Med ringledens färdigställande påbörjas en strukturomvandling där tidigare E4 omvandlas till nya stadskvarter och stadsgata. När Västra länken är klar kommer Tegs östra och västra sida att kopplas samman igen och skapa ett sammanhållet Tegs centrum. 

– Området beräknas stå klart 2024. Byggnationerna pågår i etapper och vi räknar med att ha klart vård- och omsorgsboendet och det underjordiska garaget i slutet av 2023. Vårt Seniorboende plus samt de vanliga hyreslägenheterna räknar vi med att ha klara i slutet av 2024, avslutar Berndt Elstig.

FAKTA:

Tidplan: maj 2021-juni 2024

Byggherre: AB Bostaden Umeå

Totalentreprenör: Selbergs entreprenad i Umeå AB

Arkitekt: Arkinova Arkitekter AB

Kostnad: 500 Mkr