Nyheter

De tilldelas markanvisning i Växjö för hyresrätter

C.F. Møller Architects har vunnit en markanvisningstävling utlyst av Växjö kommun för fastigheten Snickarglädjen, tillsammans med fastighetsbolaget KlaraBo. Bidraget grundar sig på cirka 10 500 kvm BTA, eller motsvarande cirka 120 hyreslägenheter.

Snickarglädjen är ett nytt bostadskvarter i trä i den framväxande stadsdelen Vikaholm, som ligger söder om Teleborg i Växjö och kännetecknas som ett hållbart bostadsområde. Det nya projektet erbjuder en hög arkitektonisk kvalitet, levande kvartersliv, hållbart byggande och integrerad landskapsdesign med syfte att skapa mötesplatser där det centrala är människors välmående.

Kvarteret värnar om den moderna trädgårdsstadens principer med gestaltade gaturum och inramade gårdar med tydliga gränser mellan det privata och offentliga. Byggnaderna präglas med sina varierade träfasader av värme, mänsklighet och utarbetad detaljering. Utemiljöerna ger en mångfald av upplevelser med fokus på rekreation, hälsa, odling och gemenskap som får sitt epicentrum i det centralt placerade ”Hjärtat”, som består av gemensamma sociala funktioner såsom växthus, föreningslokal och långbord.

– Snickarglädjen blir ett inkluderande bostadskvarter med integrerade designlösningar för hållbara livsstilar. Att bygga med industriell träteknik är helt i linje med våra hållbarhetsmål och ger betydande besparingar för byggnaders samlade koldioxidavtryck. Dessutom har träet positiva effekter för människors hälsa och välmående, säger Ola Jonsson, associerad partner på C.F. Møller Architects i Sverige, och fortsätter:

– Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet och ser fram emot det fortsatta samarbetet med KlaraBo och Växjö kommun.

Hållbar livsstil och trygga gatumiljöer

I kvarteret erbjuds olika boendeformer som manifesteras i tre skilda byggnadstyper, alla med sina respektive karaktärer avseende skala, utformning och fasader som tillsammans bidrar med variation till området. Väl uppglasade bottenvåningar med genomgående bostadsentréer kopplar samman gata med gård och skapar tillsammans med lokalerna i anslutning till torget attraktiva och trygga gatumiljöer.

Snickarglädjen avses certifieras enligt Svanen, och ambitionen är att kvarteret genom sin utformning även ska uppmuntra till en hållbar livsstil hos de boende. Väderskyddade parkeringsplatser för cykel placeras lättillgängligt i anslutning till entréer och ett stenkast bort finns även plats för lådcykel och bilpool med laddplats. På gården erbjuds utomhusgym med löparslinga, lekplatser, och möjlighet för odling såväl i växthus som direkt i mark.