Nyheter

Sju nya medarbetare till Lindberg Stenberg Arkitekter 

Ökad efterfrågan en av anledningarna när Lindberg Stenberg Arkitekter expanderar. Nu presenteras sju nya medarbetare. 

– Ökad efterfrågan på attraktiva och smarta miljöer i kombination med behovet av omställning till ett hållbart samhälle gör att vi ser en stark tillväxt inom flera av våra affärsområden. Just nu arbetar vi bland annat med över 14 000 bostäder och vi har många spännande projekt framöver. Jag är mycket entusiastisk över att i det läget kunna välkomna sju nya talanger, säger Mats Carlsson, vd på Lindberg Stenberg Arkitekter. 

Lindberg Stenberg Arkitekters verksamhet omfattar affärsområdena bostäder, stadsbyggnad, kommersiella lokaler, förskolor och offentliga platser. I och med de senaste rekryteringarna stärks erbjudandet inom samtliga områden ytterligare. 

– Våra uppdragsgivare delar vår vision om ett samhälle där kultur, kommersiella verksamheter och människor kan utvecklas tillsammans. Med sina olika erfarenheter och kompetenser är våra nya kollegor ett välkommet tillskott till verksamheten och säkerställer samtidigt att vi även framöver kan driva förändring och utveckling med arkitektur som verktyg, säger Mats Carlsson.

Lindberg Stenberg Arkitekter bildades 1984 och är idag ett av landets ledande arkitektföretag inom bostad- och stadsbyggnad. Bland uppdragsgivarna finns både offentliga och privata aktörer över hela landet.  

Tjänsterna tillträds under hösten 2021.