Nyheter

Bygger 258 lägenheter på Løren i Oslo

AF Gruppen ska bygga lägenheter för Eiendomsplan och USBL på Løren i Oslo. Projektet har ett värde på 709 MNOK exkl. moms.

Lørenveien 51 AS ägs av Eiendomsplan (70 %) och USBL (30 %). Projektet, som har fått namnet ”Gregers kvarter”, ligger mitt emellan den nya tunnelbanestationen Løren och bostadsprojektet ”Brödfabriken”. Alldeles i närheten ligger det populära bostadsprojektet Krydderhagen (Kryddträdgården), som AF Gruppen har hjälpt till att utveckla och bygga.

Gregers kvarter består av 258 lägenheter fördelat på sex hus med mellan sex och åtta våningar. Bostäderna är grupperade mot var sitt uterum där det finns en betoning på bra solförhållanden och utsikt. Förutom lägenheter omfattar avtalet byggandet av en förskola, kommersiella ytor och underjordiska parkeringsgarage med förråd och teknikrum. Totalt 33 300 m2 BTA.

– Detta blir ett fantastiskt bostadsprojekt med både förskola, kommersiella lokaler och närhet till tunnelbanan. Tonvikten har lagts på bra uterum med gatugårdar som både underlättar aktivitet och binder samman området med närmiljön. Vi ser fram emot att samarbeta med Eiendomsplan och USBL för att starta med projektet, säger Amund Tøftum, koncernchef i AF Gruppen.

Projektet genomförs som en totalentreprenad. Säljstart är första kvartalet 2021. Rivningsarbetet är planerat att starta under andra kvartalet 2021 och byggstarten är beräknad till fjärde kvartalet 2021. Projektet förväntas vara slutfört under tredje kvartalet 2024. Innan projektet kan påbörjas måste dock styrelsen först ge sitt slutliga godkännande.