Nyheter

”Vi kanske inte ska ha fri hyressättning i bottenvåningslokaler”

Coronakrisen har radikalt ändrat förutsättningarna för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Enligt OLA THUFVESSON – forskare på Lunds universitet och medlem i Svenska stadskärnors forskningsråd – kan förändringarna bli bestående, rapporterar EFN Ekonominkanalen i sitt senaste inslag.

– Det finns en stor risk att många klassiska profilbutiker inte hämtar sig efter detta, säger han.

EFN Ekonomikanalen har i ett flertal inslag den senaste tiden rapporterat om hur framför allt restauranger, kaféer och butiker i de svenska städerna kämpar för att klara sig genom coronakrisen.

Ola Thufvesson, lektor vid institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet, berättar om hur krisen kan komma att stöpa om utbudet i städernas kärnor. Han beskriver att krisen kan tvinga butiker att slå igen men att situationen också har lockat fram en annan sida hos konsumenterna.

– Det är det goda med det onda, tidigare har ju stadskärnediskussionerna för folk i allmänhet handlat väldigt mycket om tillgänglighet, säger han och uppger att städer nu kommer att behålla de butiker man gynnar, ett koncept han kallar för platsmoral.

Att konsumenter fortfarande efterfrågar billiga produkter och enkelhet när de handlar är dock ett kvarstående faktum. Det är ett tänk som Ola Thufvesson menar har en negativ inverkan på små fristående butiker och mindre orter i allmänhet.

Men ansvaret ligger inte bara på konsumenternas bord.

– Konsumentmakten är viktig för statusförskjutningen men sen kanske också fastighetsägarna ska tänka om lite här och politikerna bakom fastighetsägarna.

– Vi kanske inte ska ha fri hyressättning i bottenvåningslokaler utan vi kanske ska ha fri hyressättning i bostäder i fastigheter med bottenvåningslokaler i stadskärnorna, säger han.