Nyheter

Regio och ScandiNova i nytt hyresavtal för att möta bolagets ökade efterfrågan

Fastighets AB Regio och ScandiNova Systems har tecknat ett nytt hyresavtal om ytterligare ca 1 700 kvadratmeter i en angränsande fastighet i Fyrislund, Uppsala. Expansionen, som ökar företagets totala lokalyta med över 40 %, är ett direkt svar på den ökade efterfrågan på ScandiNova’s produkter.

Inflyttningen kommer att ske i etapper, med start i september 2024. ScandiNovas totala lokalyta kommer efter tillträdet att uppgå till ca 5 750 kvadratmeter, vilket innebär en betydande ökning från företagets nuvarande 4 000 kvadratmeter.

Lokalen som är belägen i den angränsande fastigheten på Typsnittsgatan 11, kommer att rymma både produktions- och lageryta.

Niklas Edling, VD för ScandiNova:

– Det är mycket glädjande att vi har getts möjligheten att expandera till närliggande lokaler. Detta ger oss utmärkta förutsättningar att fortsätta vår tillväxtresa och stödja våra kunder i att nå nya framsteg.

De senaste åren har efterfrågan på ScandiNova’s produkter ökat inom en mängd tillämpningar. Som exempel kan nämnas strålbehandling av cancer, industriell röntgen, väderradar och olika forskningsapplikationer. Områden där företagets pulsade högspänningsaggregat och RF enheter är kritiska delsystem som bidrar till ökad prestanda, kvalitet och minskad energiförbrukning.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate:

På bilden: ScandiNova CEO Niklas Edling