Nyheter

Göteborgs centrals nya stationshus

Peab har fått uppdraget att bygga Göteborgs nya stationshus som blir den största av tre uppgångar för Västlänkens station Centralen. Beställare är Jernhusen och kontraktssumman uppgår till 870 miljoner svenska kronor. 

Stationsområdet i Göteborg utvecklas för att möta behoven av en snabbt växande region och stad. När det nya stationshuset, som fått namnet Göteborg Grand Central, är färdigt kommer det att bli entré till den nya stadsdelen Centralstaden. Här skapas en attraktiv bytespunkt och mötesplats för att få fler att resa kollektivt i en trygg och hållbar stadsmiljö.

– Det nya stationshuset kommer att fyllas med resenärer och besökare från Västlänken och hela Västsverige. Som lokal samhällsbyggare i Göteborg är vi stolta över att fortsätta kunna bidra till utvecklingen av regionen, säger Stellan Haraldsson, regionchef på Peab.  

Stationsbyggnaden omfattar 15 000 kvm och är en för stadslivet identitetsbärande byggnad med klassisk gestaltning i modern tappning. Fasaden byggs i 100 procent återbrukat tegel, stationshallen får stor rymd och entréerna blir tydliga och i flera väderstreck. I stationens övre plan finns kontor som certifieras enligt Breeam Outstanding, en certifieringsnivå som bara en byggnad till i Göteborg lever upp till idag.

– Vi på Jernhusen är glada över att äntligen sätta i gång med bygget av detta viktiga tillskott till Göteborgs Centralstation. Här gör vi det enkelt för resenärer och boende från hela regionen att välja tåget och smidigt kunna förflytta sig från stationen mot nästa anhalt. Vi har höga förväntningar på allt från arkitektur till klimatavtryck och hållbarhet, säger Caroline Ahrnens Martin, regionchef Jernhusen.    

Projektet har tydligt fokus på hållbarhet och ett minimerat klimatavtryck. Exempelvis är stationshusets stomme och bjälklag till största delen av trä och projektet väljer även ECO-Betong, återvunnet stål och andra material med lägre klimatpåverkan i så stor utsträckning som möjligt.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan, med omgående byggstart där stationsdelarna kommer att stå klara när Västlänken station Centralen öppnar och resterande delar av huset färdigställs under första halvan av 2027. Detta entreprenadkontrakt har föregåtts av ett så kallat fas 1-avtal som innebär att Peab kontrakterats för att tillsammans med kund hitta en optimerad produkt med rätt kvalitet samt att hantera risker och osäkerheter. Nu går projektet in i fas 2 som innebär tecknande av entreprenadkontrakt.

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2024.

Illustrationer: Reiulf Ramstad Arkitekter