Nyheter

EAB och MTA Bygg & Anläggning bygger hyresrätter i Smålandsstenar med hållbarhet som ledstjärna

På Avenboksgatan i Smålandsstenar pågår byggnationen för fullt. Området, som av historiska skäl kallas för Räck-Eriks Glänta, omfattar 43 nya hyreslägenheter i varierande storlek fördelade på fem huskroppar där hållbarhet och klimat står i främsta rum.

I juni 2023 gick startskottet för den nya bostadsproduktionen i Smålandsstenar.

En bostadsproduktion som inkluderar två trevåningshus och tre tvåvåningshus, i ett samarbete mellan EAB och MTA Bygg & Anläggning. Förutom klimatreducerande processer och social hållbarhet, har man en tydlig tankegång vad gäller certifieringar och livslängd.

– Vi har inte eftersträvat miljöcertifieringar. I stället fokuserar vi på lång livslängd när vi valt material. Här har vi stor nytta av de erfarenheter vi har från vår egen byggverksamhet på EAB. Det handlar om material som vi vet håller i många år utan större behov av kontinuerlig restaurering, säger Per-Åke Andersson, vd på EAB.

Hållbarhet genomsyrar samtliga verksamhetssystem, även när det kommer till rutiner, mål och kravställningar. Fastigheterna utrustas med FTX-aggregat, alla tak kommer att ha solcellsanläggningar motsvarande 13,6 kWp och 30,6 kWp fördelat på de två hustyperna och laddplatser för elbil ska installeras.

Allt material är godkänt av Byggvarubedömningen, avfall sorteras i högsta antal fraktioner möjligt och en kvalitets- och miljöplan upprättas och efterlevs aktivt.

– Vi kasserar inget i onödan och är noggranna med att utföra mottagningskontroller för att se till att trä, gips och annat känsligt material håller god hygien. Dessutom har förrådsbyggnaderna sedumtak vilket bidrar till omhändertagande av lokalt dagvatten och fotosyntes, förklarar Emil Olsson, platschef, MTA Bygg & Anläggning Halland.

Att resa betongstommarna till de två större husen under småländsk vinter visade sig vara en utmaning. Och man fick införa extrainsatser för de tre mindre husen för att trästommarna inte skulle ta skada av nederbörd. 

– Det tuffaste är bakom oss och vi ligger bra till tidsmässigt. Men en stor fråga i byggbranschen är att hitta alternativa metoder för att kunna bygga så hållbart som möjligt, fortsätter Emil Olsson.

Förutom hållbara byggprocesser och smarta materialval, spelar estetisk hållbarhet en stor roll. Arkitekturen har anpassats till omgivningen, där tegelvillor är dominerande. Man har även valt att bevara många grönytor med björkar. För den sociala samvaron utrustas området med gemensamhetslokal och man värnar om livskvalitet genom att skapa trivsamma boenden.

  Kan vi påverka att samhällsutvecklingen går i rätt riktning, gör vi det i den mån vi har möjlighet. Vi vill uppmuntra befintliga invånare att stanna kvar i Smålandsstenar och andra att flytta hit, eftersom det här finns möjlighet till både hållbart arbete och boende, säger Per-Åke Andersson.

Ambitionen är att bostäderna ska smälta in i befintlig miljö och tåla både ögats och vardagens nötning över tid. En stor del av smidesdetaljerna har tillverkats i EAB:s egen fabrik, en knapp kilometer bort.

– Vi vill förmedla kulturarvet vidare till samhällets invånare. EAB:s grundare och vår far, Erik, började med just smidesarbeten i källaren till hans hus, som ligger alldeles intill våra nybyggda fastigheter. Vi gör detta för Smålandsstenar där vi har våra rötter.

Trots en genomgående hög kvalitet kommer hyresnivån att ligga i linje med de kommunala flerfamiljsbostäderna. Enligt Per-Åke Andersson innebär hållbarhet även att kunna erbjuda mycket bra boende till en rimlig kostnad. 

– Hyresgäster kan förvänta sig ett kvalitativt, hållbart boende som uppmuntrar till social samvaro i samklang med naturen. Kommande generationer ska leva gott.

Fakta:

Byggtid: juni 2023–januari 2025

Beställare: EAB AB

Entreprenadform: Samverkansentreprenad

Totalentreprenör: MTA Bygg & Anläggning Halland AB

Arkitekt: DREEM AB

Kostnad: 100 Mkr