Nyheter

Beckhoffs kontor lyfter ambitionsnivån i Fosie – nu finalist i Stadsbyggnadspriset

För snart två år sedan flyttade Beckhoff Automation AB in i sitt nya huvudkontor. Nu kan huset i Fosie belönas med Malmö stads stadsbyggnadspris 2024.

Hindbygården 7 som uppfördes och nu förvaltas av Wihlborgs, sticker ut bland tidigare Wihlborgsfinalister till Malmö stads stadsbyggnadspris. Den här gången handlar det inte om ett projekt i city, utan om ett hus i ytterkanten av Malmö. I nomineringstexten som Wihlborgs skickade in till Malmö stad lyftes den höga ambitionsnivån vad gäller hållbarhet och arkitekturen som utmanar normen.

När arkitekten Tomas Lazar på Krook & Tjäder fick uppdraget att rita det nya kontoret åt Beckhoff Automation, tog han cykeln ut till platsen utmed Inre Ringvägen och Ystadvägen där huset skulle byggas.

– Det första som slog mig var att det var otroligt grönt och lummigt på den här tomten. Det ville vi bevara i största möjliga mån. Sedan såg jag att platsen var belägen precis på gränsen till ett bostadsområde. Närmaste granne är en förskola. Jag ville på något sätt knyta samman de två världarna. Ser man på formen på förskolan är den i stort sett samma som kontorshuset. De pratar samma språk, säger Tomas Lazar.

Kontorshuset är klätt i förpatinerad zink vilket är miljömässigt hållbart och något oväntat i ett område som Fosie. medan arkitekturen är inspirerad av närliggande förskola. Arkitekten är Tomas Lazar på Krook & Tjäder.

Stark och unik karaktär efterfrågades

Kontorshuset är 1 800 kvadratmeter stort och klätt i förpatinerad zink, vilket är mer beständigt och miljömässigt hållbart än den visuella tvillingen aluminium. Det zinkinklädda huset står i kontrast till vad vi annars brukar se på platser som Fosie.

– Generellt sett byggs det klassiska industrilador i den här typen av områden. Det är oftast funktionen som är i fokus, och det finns sällan utrymme eller tid för att lägga energi på arkitektoniska kvaliteter. I det här fallet var det hyresgästens önskemål att få en ganska stark och unik karaktär på huset. Att deras verksamhet skulle återspeglas såväl utvändigt som invändigt var en av deras ingångsvärden i det här projektet, berättar Tomas Lazar.

Håkan Brandt, vd på Beckhoff Automation, berättar att förslaget som sedan realiserades inte alls var vad han hade tänkt sig från början.

– Den initiala tanken var att bygga i trä och betong, så min första reaktion på det här förslaget var ‘vad är detta?’. Men jag lät skissen ligga framme och efter någon vecka hade huset vuxit på mig. Krook & Tjäder hade tagit sig tiden att förstå vad vi är för typ av företag och ritade ett hus som går att koppla till det, säger Håkan Brandt.

Beckhoffs egna styr- och automationslösningar styr bland annat värme, ventilation, solavskärmning och elbilsladdare i deras kontorslokaler. Håkan Brandt är vd på Beckhoff Automation AB.

Smarta lösningar i hela huset

Beckhoff Automation utvecklar universella och öppna styr- och automationslösningar som används i en rad olika applikationer, från CNC-maskiner till intelligent fastighetsautomation. Det sistnämnda avspeglas förstås i företagets nya kontor. De egna produkterna styr värme, ventilation, solavskärmning och elbilsladdare för att nämna några exempel.

Beckhoff välkomnar gärna kunder till Hindbygården 7 för att visa hur deras lösningar fungerar.

På taket, osynliga från betraktaren på marken, finns solceller som förser byggnaden och laddstolparna med grön el. Hindbygården 7 är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.

Materialval och arkitektur ger huset en stark karaktär för att återspegla verksamheten invändigt och utvändigt.

– Vi är stolta och glada för finalplatsen i Stadsbyggnadspriset, framför allt för att det handlar om en fastighet som ligger utanför spannet för vad som vanligtvis får vara med. Vi ville bidra till att uppmärksamma den mångfald av spännande fastigheter och verksamheter som finns i den här staden. Kunden och arkitekten har tillsammans tagit fram ett mycket fint hus, som vi har fått vara med och förverkliga, säger Tobias Nilsson, fastighetschef på Wihlborgs.

Foto: Tomas Lazar arkitekt på Krook & Tjäder