Nyheter

Nrep blir ny långsiktig ägare till nytt bostadskvarter i Vallentuna

Fastighetsinvesteraren Nrep fortsätter att expandera i Stockholmsregionen genom att förvärva 198 hyresrätter från NRE och transaktionen av fastigheterna Vallentuna Rickeby 1:487 och 1:488. Fastigheterna är under uppförande i den framväxande stadsdelen Kristineberg i Vallentuna. De har en hög hållbarhetsprofil och är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver. 

Kristineberg är ett av Vallentunas större utvecklingsområden med målet att bli en föregångare i kommunen ur miljö- och hållbarhetsperspektiv. Här utvecklas en resilient, resurseffektiv och klimatanpassad stadsdel i samklang med naturen.

Inom etapp 1 planeras cirka 800 bostäder i flerbostadstadshus, småhus, förskola, centrumservice och äldreboende. Här byggs nu Kristineberg kvarter 1 och 6 med beräknad första inflytt Q3 2025. Här ryms totalt 198 hyresrätter, parkeringsgarage och gemensamhetslokal. Projektet beräknas vara helt färdigställt under Q1 2026.

– Av samtliga byggaktörer är NRE en av de som har haft högst hållbarhetsambitioner och på flest punkter överträffar miljöprogrammets lägstanivå. Så förvärvet går helt i linje med vår strategi att driva verklig förändring i branschen och skapa långsiktiga värden för slutanvändarna likväl som planeten. Vi ser fram emot att förvalta dessa fastigheter på lång sikt och tillsammans med kommunen bidra till framväxten av Vallentunas nya friluftsstadsdel, säger Carl-Adam von Schéele, Sverigechef för Nrep.

Båda fastigheterna är utrustade med solceller för att säkerställa en hållbar energiförsörjning. Här finns även elbilsladdare, elcykel- och elbilspooler, cykelverkstad och lättåtkomlig cykelförvaring för att underlätta hållbara resealternativ. På gemensamma innergårdar placeras odlingslådor som främjar gemenskap likväl som biologisk mångfald.