Nyheter

ProCivitas gymnasium firar 20 år som hyresgäst hos Skandia Fastigheter med att teckna nytt 10-årsavtal

I ett av Malmös mest eftertraktade lägen, en kort promenad från Malmö C med Citadellskajen i söder och Neptunigatan i norr, ligger ProCivitas gymnasium. Nu förlängs hyresavtalet mellan AcadeMedia och Skandia Fastigheter med ytterligare 10 år, och i samband med det lyfts fastigheten med hälso- och trygghetssatsningen ”Hälsohoppet” samt omfattande energi- och teknikinvesteringar.

– Vi ser fram emot ett fortsatt långsiktigt samarbete med AcadeMedia som vi känner väl från samarbeten i såväl Malmö som på andra orter. Tillsammans ska vi nu påbörja ett arbete som kommer att innebära ett lyft för såväl fastigheten som för ProCivitas elever och personal. En del i arbetet är att genomföra Hälsohoppet – vårt verktyg för att främja hälsa och trygghet i lärandemiljöer. En annan del är att förbättra fastighetens energiprestanda genom investeringar inom förnybar energi och ny teknik, säger Tim Prevolnik Sjöstrand, marknadsområdeschef för Malmö på Skandia Fastigheter.

ProCivitas lokaler om 3 350 kvadratmeter ligger på Citadellsvägen 9 och rymmer 700 elever. Fastigheten är certifierad enligt Miljöbyggnad.

Foto: Joakim Karlsson

Mer om Hälsohoppet
Hälsohoppet är Skandia Fastigheters egenutvecklade verktyg för att främja hälsa och trygghet i lärandemiljöer, med input från bland annat skolor, Boverket, Generation Pep samt egna sakkunniga inom hälsocertifieringen WELL. Basen utgörs av en enkät till eleverna om deras behov och upplevelser. Målet med Hälsohoppet är att få bättre förståelse för hur skolfastigheterna upplevs, för att kunna hitta träffsäkra insatser som gör skillnad på riktigt. Verktyget har hittills testats på Vittraskolan i Kungsbacka och planen är att genomföra processen i Skandia Fastigheters samtliga 17 skolfastigheter.
Mer om ProCivitas gymnasium
ProCivitas gymnasium, som ingår i AcadeMedia, är en certifierad FN-skola och ingår i ett nätverk av 36 FN-skolor runt om i Sverige som arbetar för att öka kunskapen och engagemanget för globala frågor i skolan. ProCivitas erbjuder tre teoretiska, högskoleförberedande gymnasieprogram: Ekonomi-, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet.