Nyheter

Atrio Arkitekter ritar nytt kyrkligt centrum söder om Växjö

Det blir ett nytt Kyrkligt centrum i Ingelstad i en idyllisk miljö några mil söder om Växjö. I oktober 2024 ska byggnaden om 450 kvadratmeter intill kyrkan stå färdig och då inrymma moderna kontorsutrymmen och samlingssal.

– Det blir en stor fördel för hela verksamheten att vi nu samlar allt på en plats, säger Mats Lindblad, Kyrkogårds – och Fastighetschef på Svenska Kyrkan i Växjö.

Den vackra omgivningen ramar in kyrkomiljön i Ingelstad och orten ligger några mil söder om Växjö. Ingelstad växte fram som ett stationssamhälle när järnvägen mellan Växjö-Tingsryd drogs fram i slutet av 1800-talet. Samhället har idag ungefär 1900 invånare.

Bakgrunden till Växjö pastorats satsning i Ingelstad handlar om att skapa en tydlighet och en ökad närvaro i samhället, berättar Mats Lindblad. I dag är verksamheten spridd på flera separata fastigheter i Ingelstad vilket medför problem med koordinering och därtill delaktighet för personalen. Nu skapas förutsättningar för att jobba mer som ett ”team”. Utöver detta har befintliga fastigheter som inrymmer verksamhet stora underhållsbehov.
Hållbarhet och bättre arbetsmiljö

Det nya kyrkliga centrat ska uppföras i två plan med samlingssalar och kök i bottenplan. På våning två ska kontor, församlingsexpedition och samtalsrum/möteslokaler inrymmas.

– Ja, genom att nya byggnaden kommer att ligga ”vägg-i-vägg” med kyrkan får vi en naturlig samlingspunkt i verksamheten. Vi kommer att kunna erbjuda församlingsbor moderna lokaler och personalen en bättre arbetsmiljö, fortsätter Mats Lindblad.

Ett annat fundamentalt område handlar förstås om hållbarhet, energieffektivitet och miljöpåverkan. Satsningen medför minskade driftskostnader för el och värme, och besparingen beräknas uppgå till cirka 130 000 kronor årligen. Därtill tillkommer lägre kostnader genom mindre ytor för lokalvård och möblering. När lokalerna nu samordnas och koncentreras till platsen för kyrkan, så är planerna att tre fastigheter ska gå till försäljning.

– Nybyggnationen kommer att utrustas i första hand med befintliga inventarier och möbler. Vårt klimatkliv blir positivt utifrån minskad förbrukning drift samt minskade kemikalier i lokalvården.
Störst effekten blir emellertid konsekvensen att uppvärmningen med olja för kyrkan tas bort. En större fjärrvärmecentral installeras för det nya Kyrkliga Centrat, och med en sekundär ledning till kyrkan.

– Förändringen genererar en årlig utsläppsminskning på hela 36, 6 ton CO2 så satsningen lägger grunden för en långsiktigt hållbar verksamhet också ur ett klimatperspektiv, avslutar Mats Lindblad.
 
FAKTA:

Tidplan: mars 2024–januari 2025
Byggherre: Växjö Pastorat
Totalentreprenör: CR Ottosson Bygg AB
Arkitekt: Atrio arkitekter AB
Kostnad: ca 17 Mkr