Nyheter

RO-Gruppen får uppdraget att utveckla Malmens skola

Malmens skola i Kumla ska genom nybyggnation utveckla sina skolmiljöer för att kunna erbjuda en modern och hållbar skola samt tillskapa plats för fler elever. Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Med Malmens skola som sitt första projekt i Örebro befäster RO-Gruppen sin position som en stark och pålitlig byggpartner i regionen.

RO-Gruppen inleder ett samarbete med Kumla kommun för nybyggnation av Malmens skola. Projektet är en totalentreprenad i partnering som omfattar uppförandet av en helt ny skolbyggnad i två plan som ska rymma tre parallella klasser från förskola upp till årskurs 6 samt en idrottshall. Syftet med projektet är att tillskapa plats för fler elever på skolan.

– Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet av Kumla kommun. Vi ser fram emot att samarbeta med dem och alla involverade parter för att skapa en modern och hållbar skola för verksamheten och eleverna. Vi har gedigen erfarenhet från liknande projekt och känner oss trygga i hur vi framgångsrikt ska driva projektet tillsammans med Kumla kommun säger Pontus Nilsson, affärsområdeschef på RO-Gruppen.

Projektet har höga hållbarhetsambitioner med målet att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. I ett första skede ska parterna tillsammans projektera och planera projektet. Därefter övergår projektet i byggfas.

– Vi ser fram emot ett spännande samarbete med RO-Gruppen säger Margit Larsson, projektchef på Kumla kommun.

Stark start på nya marknaden

RO-Gruppen etablerade sig på marknaden i Örebro under våren 2024. För att leda den nya satsningen i Örebro rekryterade man en lokal och erfaren trio; Pontus Nilsson och Adam Lennartsson till rollerna som affärsområdeschefer och Magnus Johansson till rollen som projektchef. De har arbetat tillsammans i ledande befattningar i flera år och har erfarenhet från en stor variation av projekt.

– RO-Gruppen är en ny aktör på byggmarknaden i regionen men vårt team i Örebro är lokalt förankrade profiler med lång erfarenhet och ett stort nätverk av duktiga samarbetspartners. Detta projekt är ett viktigt steg i vår satsning och ett bevis på den starka kompetens vi har, både i vårt team lokalt och samlat i koncernen säger Magnus Johansson, projektchef på RO-Gruppen.