Nyheter

Nu är entreprenören utsedd som ska bygga Landskronas nya äldreboende

Runt årsskiftet 2024/2025 kommer spaden sättas i marken för Guldängens vård- och omsorgsboende, Landskronas nya äldreboende med demensinriktning. Byggmästarn i Skåne har utsetts till den entreprenör som ska bygga boendet.

Guldängens vård- och omsorgsboende är ett boende där både utomhus- och inomhusmiljön är särskilt anpassad för personer med demensdiagnos, baserat på den allra senaste forskningen. Boendet ska ligga i Karlslund, ett område som är under utveckling. Med närheten till Karlslundsparken kommer det att finnas goda möjligheter för de boende till både vardagsrörelse och aktiviteter.

– Vi vill att detta ska bli en plats där livskvalitet och glädje står i centrum. Med Guldängens vård- och omsorgsboende och träffpunkt skapar vi inte bara ett boende, utan en livfull mötesplats där våra äldre får tillgång till både ett tryggt boende och sociala aktiviteter. Detta projekt är en viktig del av vår vision om ett hälsosamt åldrande, säger Annette Lindberg-Mohlin (L), omsorgsnämndens ordförande.

Boendet kommer att ge möjligheter till både aktivitet och möten. I trädgården planeras en promenadslinga, upphöjda odlingsbäddar, en liten kulle som stimulerar till rörelse och stärker balansen, en boulebana, utomhusgym, växthus och grillplats.

– Guldängens vård- och omsorgsboende, som också kommer att ha en träffpunkt, kommer att fylla ett viktigt behov för våra äldre. Med denna satsning säkerställer vi att våra seniorer får god omsorg och sociala aktiviteter i en inspirerande miljö, säger Håkan Strömberg, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Planen är att boendet ska börja byggas vid årsskiftet 2024/2025 och i dag har tilldelningsbeslut lämnats till den vinnande anbudsgivaren Byggmästarn i Skåne. Guldängens vård- och omsorgsboende beräknas stå klart i januari 2027.

Kontraktet med Byggmästarn i Skåne kan tecknas först efter att avtalsspärren på tio dagar har löpt ut, samt under förutsättning att kommunstyrelsen tar beslut om igångsättningstillstånd för byggprojektet.

Beställare av projektet är Landskrona Verksamhetslokaler AB som är ett systerbolag till Landskronahem. Landskrona Verksamhetslokaler AB utvecklar, äger och förvaltar samhällsfastigheter för Landskrona stads behov.

Visionsbilderna är framtagna av Magasin A.