Nyheter

Nrep utökar bostadsportföljen

Fastighetsinvesteraren Nrep utökar sin bostadsportfölj med 524 hyreslägenheter genom att förvärva två tillgångar från Magnolia Bostad. Affären omfattas av Kvarteret Ångloket i Knivsta och del av etapp två i stadsdelen Brogårdsstaden i Upplands-Bro, båda med hållbara hyresnivåer och hög miljöprofil. Förvärvet sker genom Nrep Income+ fond. Fonden genomförde en tredje stängning förra året med drygt 3,1 miljarder kronor i tillfört kapital.

Stockholm fortsätter att växa. Samtidigt råder ett rejält underskott på bostäder i hela regionen och antalet byggstarter har minskat radikalt de senaste åren. Genom detta förvärv fortsätter Nrep att växa inom bostadssektorn med ännu fler attraktiva och välbehövliga bostäder på en marknad som präglas av en grav obalans mellan utbud och efterfrågan.

– Med detta förvärv utökar vi vår bostadsportfölj med 524 hyreslägenheter, vilket enligt plan stärker vår närvaro i Stockholmsregionen. Affären har en bra volym i sin storlek och det är glädjande att kunna erbjuda kvalitetsbostäder i bra lägen med attraktiva hyresnivåer som ger fler människor möjlighet till ett eget hem. Fastigheterna har en hög hållbarhetsprestanda som uppfyller våra krav och vi ser fram emot att förvalta dem på ett framgångsrikt och långsiktigt sätt, säger Carl-Adam von Scheele, Sverigechef för Nrep.   

Hållbarhet är en hörnsten i Nrep:s investeringsstrategi och förvärvet av Kvarteret Ångloket och del av etapp två i stadsdelen Brogården bekräftar bolagets engagemang att minska klimatavtrycket från den byggda miljön. Båda fastigheterna ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket säkerställer en hög energiklass och låg miljöpåverkan. De är bland annat utrustade med bergvärme och solceller. De rimliga hyresnivåerna, de strategiska lägena och den genomarbetade arkitekturen bidrar även till att tillgångarna har en hög social hållbarhetsprofil.

De förvärvade bostäderna i framväxande Brogårdsstaden i Upplands-Bro omfattar ett fullt uthyrt bostadskvarter med stomme och fasad i trä, vilket innebär minskade koldioxidutsläpp både under byggnation och under byggnadernas livscykel.

Trä som material bidrar även till ett bra inomhusklimat samt att det kräver mindre energi både vid tillverkning, uppförande och förvaltning. Kvarteret har en uthyrbar yta om 6 065 kvadratmeter fördelat över 112 hyreslägenheter. De färdigställdes i augusti 2022 och uppfördes med investeringsstöd. Fastigheten är vackert belägen i naturskön omgivning samtidigt som stadspulsen finns inom bekvämt pendlingsavstånd.

Ångloket i centrala Knivsta består av två kvarter som färdigställs och hyrs ut i 12 etapper. Den sista etappen färdigställs under Q1 2025. Totalt rör det sig om 412 moderna, välgestaltade och yteffektiva hyreslägenheter om totalt 17 310 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i hjärtat av Knivsta med närhet till kommunikationer, samhällsservice och tjänster. Uthyrningsprocessen fortskrider väl, främst på grund av det optimala läget, den moderna arkitekturen och hållbara hyresnivåer.

Nrep har under de senaste åren expanderat kraftigt inom bostäder i Sverige och har nu en portfölj med cirka 3 700 bostäder under utveckling i olika faser. Bolaget är en del av investeringsplattformen Urban Partners som består av tre strategier med en gemensam vision inriktad på att lösa urbaniseringens utmaningar.