Nyheter

Besqab förvärvar byggrätter för 60 nya bostäder på Värmdö

Besqab AB har förvärvat fastigheten Mörtnäs 1:587 i Värmdö kommun genom bolagsförvärv. Förvärvet omfattar byggrätter för nyproduktion av cirka 60 bostäder, fördelat på flerbostadshus och radhus. Detaljplan för fastigheten beräknas vinna laga kraft i början av 2025 och genomförandetiden inleds fem år därefter.

Magnus Andersson, VD Besqab säger:

– I och med förvärvet adderar vi ett fint bostadsprojekt i Värmdö kommun till Besqabs byggrättsportfölj. Projektet kommer att omfatta flerbostadshus och radhus med direkt närhet till hav och badplats i Grisslinge.