Nyheter

Atrium Ljungberg gör stor uthyrning till Menigo i Slakthusområdet

Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Menigo i Hus 43 Gamla & Nya Magasinet i Slakthusområdet. Uthyrningen omfattar ca 3 800 kvm och de nybyggda lokalerna kommer utöver det nya huvudkontoret även att inrymma Restaurangakademien. Inflyttning sker 2027 då den nya byggnaden står klar.

Menigo är en av Sveriges ledande helhetsleverantörer av mat, dryck, förbrukningsartiklar och restaurangutrustning till privata och offentliga verksamheter. För ett par år sedan köpte Menigo Restaurangakademien, en gastronomisk utbildnings- och mötesplats som idag har sina lokaler i Slakthusområdet. Nu samlas verksamheterna under samma tak i den nya tillbyggnaden i Hus 43 Gamla & Nya Magasinet.

– Vi ser verkligen fram emot att flytta till nybyggda lokaler i Slakthusområdet. Området har en stark historisk koppling till mat och gastronomi – en tydlig identitet som nu utvecklas i en ny, modern tappning. Att området dessutom ligger i närhet till Stockholms restaurangliv har också varit avgörande i valet av plats för vårt nya huvudkontor. För oss känns det helt rätt att samla våra medarbetare i detta sammanhang, säger Jonas Köhler, VD Menigo.

För att stödja den gastronomiska utvecklingen i Sverige samarbetar Menigo idag med ett flertal aktörer som till exempel Årets kock och Bocuse d’Or. Det senare ägs av Restaurangakademien och har idag ett övningskök i Slakthusområdet, som även det kommer att flytta in i den nya byggnaden.

– Jag är väldigt glad över att vi får vara med och möjliggöra Menigos och Restaurangakademiens framtid i Slakthusområdet. Vi får med detta en verksamhet som ytterligare stärker stadslivet och områdets inriktning mot mat och dryck. Med fler arbetsplatser kommer Slakthusområdet bli en ännu mer levande stadsdel även dagtid, något som kompletterar den restaurang- och kulturdestination som nu växer fram här, säger Petter Klingofström, leasing manager på Atrium Ljungberg.

Uthyrningen till Menigo innebär också projektstart för Hus 43 Gamla & Nya Magasinet som byggs om och till. Den gamla magasinsbyggnaden från 1930-talet öppnas upp med glasade gavlar. Delar av det ursprungliga husets fasad och tak demonteras och en ny byggnad byggs till. Fastigheten ligger i direkt anslutning till kommande tunnelbaneuppgång och den nya stora parken som kommer att anläggas i området.

Hus 43 Gamla & Nya Magasinet har en total uthyrbar area om cirka 8 500 kvadratmeter LOA, med ett årligt hyresvärde om drygt 40 mkr exklusive tillägg. Den totala investeringen för om- och tillbyggnationen av fastigheten uppgår till 700 mkr inklusive markförvärv. Savills har på Menigos uppdrag varit rådgivare i uthyrningsprocessen.