Nyheter

Norconsult projekterar ny dagvattenanläggning i Luleå

Norconsult Sverige genomför en lokaliseringsutredning och förprojektering för en ny platsanpassad reningsanläggning som ska reducera dagvattenföroreningar till Hertsöfjärden. Projektet inleds i sommar och förväntas vara klart i september.

Området runt Hertsöfjärden i Luleå genomgår en snabb utveckling med omfattande byggnationer. Vattenkvalitén har tidigare utretts och visat sig vara belastad. Beställaren, Luleå Miljöresurs AB, vill därför hitta möjliga reningsåtgärder och lösningar som kan förbättra vattenkvalitén. Projektet är ett samarbete mellan VA och landskapsarkitektur på Norconsult.

– I första skedet ska vi göra en bedömning utifrån grundläggande förutsättningar som ledningsnät, höjddata och landskapliga faktorer. Efter sommaren kommer vi att genomföra en kombinerad workshop och platsbesök med beställaren och övriga intressenter för att därefter presentera två olika alternativ, säger Lotta Trotzig, gruppledare inom landskapsarkitektur på Norconsult Sverige.

Huvuduppdraget är att ta fram en förprojektering för vald reningslösning. Leveransen planeras till september och består av en rapport som inkluderar lokalisering, utformning och mervärden. Med som teknikstöd och granskare i arbetet finns även Thomas Pettersson, doktor i dagvattenhantering på Chalmers. Projektet drivs också i nära samarbete med Norconsults kontor i Luleå för att dra nytta av lokal kännedom och expertis.

– Syftet är inte bara att rena vattnet. Beställaren vill utan också skapa rekreativa och pedagogiska mervärden som kan göra Hertsöfjärden till ett ännu mer attraktivt område för både boende och besökare, avslutar Lotta Trotzig.

 

Cecilia Köljing