Nyheter

AMF Fastigheter säljer Mentorn 1 till KPA Pension

AMF Fastigheter avyttrar fastigheten Mentorn 1 till KPA Pensionen del av Folksamgruppen, för ca 3 miljarder kronor. Den moderna fastigheten som ligger i ett attraktivt läge i centrala Stockholm byggdes 2009, har varit i AMF Fastigheters ägo sedan 2015. 

− Fastighetsmarknaden har varit avvaktande under en period med låga transaktionsvolymer som följd. Vi ser nu att hjulen har börjat snurra igen. Den här transaktionen är en bekräftelse på att det idag finns en god efterfrågan på moderna kontorsfastigheter i attraktiva lägen i Stockholms innerstad, säger Fredrik Ronvall, chef för fastighetsinvesteringar på AMF Fastigheter.

Mentorn 1 är belägen vid Stockholms centralstation med adress Kungsbron 2–20 samt Östra Järnvägsgatan 21–31.

− Genom att avyttra Mentorn 1 skapar vi förutsättningar för att kunna agera på de affärsmöjligheter vi ser framåt, och fortsätter därmed förädlingen av fastighetsportföljen i enlighet med vår strategi. I det arbetet vill vi långsiktigt och hållbart utveckla nya stadsrum med fokus på framtidens arbetsplatser och attraktiva bottenvåningar, fortsätter Fredrik Ronvall.

Mentorn 1 uppfördes 2009 och är en modern kontorsfastighet med ljusa och effektiva kontorslokaler. Den uthyrbara arean uppgår till cirka 18 000 kvm, varav drygt 90 procent utgörs av kontor. Resterande lokaler utgörs av handelsyta och restauranger. De största hyresgästerna i fastigheten är Google, Adyen och MSCI. På bottenvåningen finns hyresgäster som Hawaii Poké och Tokyo Ramen.

Mentorn 1 är certifierad med Breeam in Use och har energiklass B.

KPA Pension tillträder fastigheten den 2 september 2024.

Foto: AMF Fastigheter/Gustav Kaiser