Nyheter

New Line Arkitekter: Tre kuber formgav Allöskolan i Kristianstad

Den långsträckta tomten ut mot den trafikerade Croniusgatan blev en utmaning för arkitekterna på New Line Arkitekter när de skulle formge Allöskolan i Kristianstad. Det hela löstes med tre kubformade huskroppar sammanlänkande som en byggnad.

Skolbyggnaden har tre plan och byggs för totalt 540 elever i årskurs 7-9, varav 50 i grundsärskolan.

– Vårt uppdrag var att skissa fram en högstadieskola med integrerade lokaler för en grundsärskola. Det var en viktig del av uppdraget att skapa en gemensam byggnad för båda verksamheterna och på så sätt kunna samutnyttja lokalerna. Samtidigt var det viktigt att särskolan hade sina egna lokaler som var anpassade för deras behov av hjälpmedel och större rörelseytor, säger Joakim Faritzon, arkitekt på New Line Arkitekter i Malmö.

Tomtens utformning var ganska besvärlig och ställde ganska höga krav på bullernivån från vägen. På tomten skulle det även finnas plats för en sporthall med en större hall för bland annat handboll och en mindre hall på plan två anpassad för särskoleeleverna.

Allöskolan ligger norr om Kristianstads centrum och har tidigare varit en plats för regementet. Det ligger även en förskola i ena änden av tomten. Genom att placera tre kuber som var lite förskjutna till varandra, varav mittenkuben skulle fungera som ett nav för hela skolan, löste arkitekterna uppgiften. Det blev en byggnad på 13 660 kvadratmeter bruttoyta fördelade i tre plan. 

Utöver lektionssalar och grupprum finns en matsal med tillagningskök, bibliotek och skolhälsan, som fick dubbla utrymmen – en för högstadiet och en för särskolan. Eleverna till särskolan har samma ingång som övriga elever även om särskolan hamnade i egen kub längst upp på tomten.

De använder samma lokaler i slöjd, bild och hemkunskap som resen av eleverna samt specialämnen i resten av byggnaden. Reception och personalutrymmen finns nära entrén i mitten-kuben ”Navet”. Det finns två större hissar; en hiss ligger i direkt anslutning till särskolan och en i anslutning till receptionen.

– Det är en ganska enkel och ren gestaltning med sockel i botten och burspråk som sticker ut från tegelfasaden och skapar spänning. Konstruktionen i skolan består av platsgjuten betongstomme och prefabstomme i sporthallen, som är ca 1500 kvadratmeter i två plan. Här finns omklädningsrum och takliftar så att särskoleeleverna får full tillgänglighet i byggnaden. Vissa ytor är större för hjälpredskap, tillägger Joakim Faritzon.

Inredningen består mycket av klinkers på golven och trä samt akustiska mönstrade playwoodskivor för att få ned ljudnivån.

Byggnationen startade i mars i år och man har hunnit grundlägga marken och pålat. Efter sommaren påbörjas stomresning. I oktober 2026 beräknas skolan vara färdig för inflyttning av verksamhet.

Bild: New Line Arkitekter

FAKTA

Tidplan: mars 2024–oktober 2026

Byggherre: Kristianstads kommun

Totalentreprenör: Thage i Skåne AB 

Arkitekt: New Line Arkitekter AB 

Kostnad: 320 Mkr