Nyheter

Järnas landmärke byggs ut och renoveras

Text: Thomas Andersson

– Det finns ett behov av större lokaler och det satsas stort här i Järna, säger byggprojektledare Anis Efrem på kommunägda Telge Fastigheter.

Kommunala Kulturbyggnaden och landmärket Futurum i Järna byggs ut, om och renoveras för kulturskolan och ett brett spektrum av olika kulturaktiviteter.

Fastighetsägaren och byggherren Telge Fastigheters kulturbyggnad Futurum ligger centralt nära Storgatan i Järna i Södertälje kommun. 

En byggnad med arkitekthistoriskt värde och en gång Folkets Hus som totalentreprenören M3Bygg nu bygger ut och om efter Nyréns Arkitektkontors arkitektskiss.

– Vi har en befintlig byggnad. Sedan bygger vi till och gör om hela Futurum till större lokaler. Där olika verksamheter kommer att samverka i byggnaden, berättar Anis Efrem, Telge Fastigheter.

Den befintliga byggnaden med en yta på runt 1000 kvadratmeter får en tillbyggnad på ytterligare drygt 1000 kvadrat. 

Nybyggnaden uppförs framför den befintliga med ovan mark en stomme av KL-trä., det vill säga korslimmat trä. 

Byggnaderna kommer att sitta ihop. Med en total ombyggnation invändigt av den befintliga. Tillsammans bildar de en sammanhållen byggnad som hänger ihop när det gäller planlösningar och annat. 

Fönster i den gamla byggnadens fasad sätts igen med befintligt tegel och blir en innervägg när den nya byggnaden byggs runt om och dockas ihop med den befintliga.

– Du kan på två plan gå från den nya till den gamla. Sedan byggs den nya byggnaden i ytterligare ett plan, förklarar M3 Byggs affärschef Marcus Åkerlund.

Nyréns Arkitektkontor lyfter fram Futurums nybyggnad med en naturlig fasad i trä och glaspartier med träribbor.

– Det går liksom en siktlinje igenom den nya byggnaden. Så att du fortfarande ska kunna se den gamla. Ett sätt att bygga till och förädla och ändå behålla ursprunget, tillägger Marcus Åkerlund.

Biblioteket i Järna, idag inte aktivt i Futurum, kommer däremot att flytta in i den förnyade byggnaden. Kulturskolan, aktiv där idag, blir kvar tillsammans med fritidsgården. Lägg till olika kulturföreningar, scenkonst och utställningsverksamhet som, liksom tidigare, blir en del av Järnas nygamla Futurum. 

Bild: Nyréns Arkitektkontor AB

FAKTA:

Tidplan: maj 2022–november 2024

Byggherre: Telge Fastigheter AB

Totalentreprenör: M3 Bygg AB

Arkitektskiss: Nyréns Arkitektkontor AB

Kostnad: 15-25 Mkr