Nyheter

Glimåkraskolan återuppbyggs efter brand

I juli 2022 brann delar av Glimåkraskolan i Östra Göinge upp precis innan verksamheten skulle flytta in. Skolan hade renoverats till 90 procent när skolan antändes av tekniska skäl. Nu har skolan återuppbyggts och i stället för ett plan består skolan av två plan, vilket har frigjort delar till förmån för utemiljön på skolgården.

Skolan är en f-6 skola med plats för cirka 170 elever. Den första skolbyggnaden uppfördes under 1950-talet och byggdes om och till under 1970-talet. Nu bygger kommunen en helt ny byggnad i två plan med undervisningssalar. Man har även förbättrat tillgängligheten mellan den gamla och nya skolbyggnaden samt byggt en hiss som ska underlätta för elever med funktionshinder att ta sig till de olika våningsplanen.

– Det finns en viss förskjutning mellan den befintliga delen av skolan och den helt nya byggnaden. Vi har försökt, med gott resultat, få till det så att båda huskropparna smälter väl samman och underlättar tillgängligheten för elever och personal på skolan, säger Tomas Wijk, enhetschef för Drift- och underhållsenheten i Östra Göinge kommun.

Administration och skolmatsal finns i den gamla delen som klarade sig från branden. Under den nya skolbyggnaden, innehållande sex klassrum, grupprum och kapprum, finns ett skyddsrum. Det större grupprummet synkas ihop med klassrummen och ger utrymme för fritidsverksamheten.

– Man kunde behålla den gamla källardelen där skyddsrummet låg efter branden, men vi fick sanera utrymmet från aska och släckvatten som blev efter att räddningstjänsten varit på plats. Vi fick också förstärka bjälklaget över skyddsrummet, fortsätter Tomas Wijk.

Den nya huskroppen är cirka 500 kvadratmeter där konstruktionen består av stålstomme och fasad i trä som målas i falu rödfärg. Skolmiljön kommer att uppdateras så att den motsvarar dagens pedagogiska skolmiljöer.

Verksamheten har varit delaktiga genom hela byggprojektet och kommer även att vara delaktiga i utemiljön när det blir dags att åtgärda denna del av projektet.

– Vi ser fram emot att få flytta in vecka 44 då eleverna är lediga. Lokalerna har nu anpassats till dagens skola, med rejäla kapprum och grupprum. Tillgängligheten förbättras eftersom verksamheten kommer att finnas på entréplan. Det blir ny bussficka, gång- och cykelväg samt parkeringsfickor som gör trafiksituationen säkrare och mer tillgänglig för elever och vårdnadshavare, säger Annica Bjerkebo, rektor på Glimåkraskolan.

– Nu har vi hunnit ganska långt och har börjat lägga golv, spackla väggar och målar för fullt. Tanken är att efter höstlovet ska verksamheten kunna flytta in och lämna de tillfälliga paviljongerna där undervisningen nu har varit under dessa två åren sedan branden, säger Tomas Wijk avslutningsvis.

Bild: Tomas Wijk

FAKTA

Tidplan: september 2023–november 2024 

Byggherre: Östra Göinge kommun 

Totalentreprenör: AB Järletoft Bygger

Arkitekt: Arkitektgården AB 

Kostnad: 20-30 Mkr