Nyheter

Skellefteå kommun vill att Klutmark ska växa

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Klutmark och ett planprogram ska tas fram för området. I ett första steg vill Skellefteå kommun veta hur de som bor i eller besöker Klutmark tycker att orten ska utvecklas. Synpunkterna skickas in via en digital enkät.

Enkäten som har tagits fram är öppen mellan 1 juli och 16 augusti och tar ungefär 10–15 minuter att göra. Synpunkterna från enkäten blir en del av underlaget i det fortsatta arbetet med ett planprogram för Klutmark. Programmet kommer att innehålla strategi och vägledning för hur orten ska utvecklas.

– Synpunkterna är viktiga för att vi ska kunna planera för fler bostäder och infrastruktur. Klutmark är ett populärt ställe att bo på med ett attraktivt läge säger Therese Kreisel, verksamhetschef för planavdelningen på Skellefteå kommun.

Planprogrammet ska undersöka hur Klutmark kan växa med hänsyn till miljön och de människor som redan bor där. Fokus kommer att ligga på vart det är lämpligt att placera bostäder, men även service och infrastruktur kommer att ses över.

Fakta: Klutmark
Klutmark ligger cirka 10 kilometer väster om Skellefteå stad på södra sidan om Skellefteälven. Norr om Klutmark, på andra sidan älven ligger Medle. I väst ligger Gråberg och österut stadsdelen Lund. Idag bor cirka 200 personer i Klutmark.