Nyheter

Bonava säljer mark för 134 MSEK

Bonava har under det andra kvartalet avyttrat icke strategisk mark i Sverige och Tyskland. Samtidigt har Bonava i Finland och Baltikum utökat sin byggrättsportfölj med drygt 400 byggrätter. Markförsäljningarna uppgår i kvartalet till cirka 134 MSEK, där huvuddelen av likviden erhålls i tredje kvartalet, med en resultateffekt efter genomförda nedskrivningar om totalt –30 MSEK som redovisas i det andra kvartalet.

Bonava fortsätter att löpande se över och optimera byggrättsportföljen. Att kontinuerligt arbeta med kapitalbildningen är ett arbete som kommer att fortgå där Bonava kan välja att avyttra icke strategisk mark för att minska kapitalbindning och öka kassaflödet.

Bonava Finland har under kvartalet utökat byggrättsportföljen med 27 byggrätter i det attraktiva mikroområdet Kaleva i Tammerfors. Byggrätterna är belägna i ett område där Bonava Finland tidigare byggt och färdigställt framgångsrika projekt. Bonava Baltikum har under kvartalet ingått optionsavtal om att förvärva cirka 400 byggrätter.

Som Bonava kommunicerat tidigare avyttrade Bonava Sverige mark i Uppsala och Bonava Tyskland har även sålt mark i regionen Rhine-Main. Den totala resultateffekten efter genomförda nedskrivningar för försäljningar i kvartalet uppgår till cirka –30 MSEK och rapporteras i det andra kvartalet där den negativa resultateffekten i stort är hänförlig till försäljningen i Sverige.