Nyheter

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB renoverar 1960-talstypiska Petrus Magni skola i Vadstena

Text: Thomas Andersson

I Vadstena renoverar och uppgraderar Åhlin & Ekeroth Byggnads AB den med bevarandevärde kulturhistoriska Petrus Magni skola. 

– I princip så är det en uppfräschning av den här gamla 1960-talsskolan. Med en arkitektur som kännetecknar den tidens högstadieskolor, säger totalentreprenörens affärsområdeschef Magnus Welin Harrström.

Petrus Magni skola byggdes 1967 i ett centralt läge på Borgmästaregatan i Vadstena. Idag en tidstypisk skolbyggnad och kommunens högstadieskola med ett stort renoveringsbehov.  

Skolan består av flera huskroppar med mönstermurning vid takfot, vinklade partier med brunbetsad panel och gula tegelfasader. En skolbyggnad med arkitektoniska uttryck och välbevarade detaljer av ursprunglig karaktär.

Byggstart för det under 2024 pågående ombyggnads- och renoveringsprojektet skedde tidigt hösten 2023. Med sikte på färdigställande i januari 2025.

– Utvändigt har vi dränerat och gjort om en del markytor. Det börjar nu bli färdigt. Invändigt har vi kommit halvvägs och ska påbörja ytskiktsarbeten, fortsätter Magnus Welin Harrström.

En pågående invändig renovering och uppgradering. Med ombyggnad främst för nya installationer på grund av eftersatt ventilation och värme. 

– Vi lägger också om yttertak och bygger till ett fläktrum på taket. Det är det närmaste en tillbyggnad vi kommer. Annars är det ombyggnad för att i första hand modernisera installationssystemet. Sedan handlar det i princip om en allmän uppfräschning med exempelvis nya ytskikt.

Förutom målning av väggar så inkluderar uppfräschade ytskikt även klinkergolv och kakelarbeten.

– Annars är det invändigt också många befintliga tegelytor som behålls. Det här är ju en varsam renovering med ett kulturhistoriskt perspektiv, tillägger, tillägger Magnus Welin Harrström.

 Den 56 år gamla Petrus Magni skola uppfördes efter ritningar av AOS arkitekter (Ahlgren, Olsson, Silow) och har efter det inte utsatts för någon mer omfattande ombyggnation eller renovering. Det nu aktuella projektet syftar till att leva upp till dagens krav på tillgänglighet och tekniska installationer.

På bilden: Tidstypiska 1960-tals skolbyggnaden Petrus Magni skola renoveras varsamt. Med nya installationer och såväl nya som bevarade ytskikt med gult tegel

Bild: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB 

FAKTA:

Tidplan: september 2023–januari 2025 

Byggherre: Vadstena kommun 

Totalentreprenör: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB 

Arkitekt: Stadion Arkitekter AB 

Kostnad: 90 Mkr