Nyheter

KLARA Arkitekter utformar Åmåls särskilda boende

Peab bygger ett särskilt boende med 50 lägenheter i värmländska Åmål. 

– Vi har enligt prognosen för 2026 ett ökat behov av särskilda boendeplatser, säger samhällsbyggnadschef Björn Wennerström, Åmåls kommun. 

Första spadtaget för ett nytt särskilt boende i Åmål – med Åmåls kommun som byggherre och Peab som totalentreprenör – togs i april månad 2024. Detta efter ritningar utformade av KLARA arkitekter i Karlstad.

– Förutom generellt ett ökat behov lägger vi också ned ett befintligt boende med 20 platser och dålig standard. Som inte uppfyller dagens krav. Nu bygger vi istället ett nytt särskilt boende med 50 platser, förklarar Björn Wennerström på Åmåls kommun. 

Åmåls nyproducerade särskilda boende inrättas i en enplansbyggnad med en bruttoarea på uppåt 5600 kvadratmeter. Där samtliga lägenheter får en egen uteplats.

– Vi får två plan i entrédelen där vi har administration och liknande på ett andra plan. Men allt boende är i bottenvåningen, tillägger Björn Wennerström.

Arkitekt Isabella Nets på ansvariga Klara arkitekter beskriver utformningen av boendet så här:

– Framförallt platsen har styrt utformningen. Alla avdelningar och lägenheter är formade och vinklade så att de ska kunna ta del av utsikten. Ett ganska fint naturlandskap med ängar och skog.

Den första etappen – i ett byggprojekt med planerad målgång i februari 2026 – gjordes med gjutning av entrédelens två plan i månadsskiftet maj-juni 2024.

Den bärande stommen i enplansbyggnaden domineras av korslimmat KL-trä.

– Vi bygger så mycket som möjligt i korslimmat trä. För att reducera CO2-halten och få den där träkänslan i huset. Vi använder också en relativt ny teknik med golvvärmeslingor. Slingorna och systemet använder vi också sommartid för att köra kyla i golven. 

Åmåls nya boende för personer med särskilda vårdbehov – med beräknad inflyttning första kvartalet 2026 – kommer även att inrymma ett produktionskök utrustat med reservkraft och reservvatten.

FAKTA:

Tidplan: april 2024–februari 2026

Byggherre: Åmåls kommun

Totalentreprenör: Peab Sverige AB

Arkitekt: KLARA arkitekter