Nyheter

Stort intresse att bygga bostäder på Bromma flygplats

Det finns ett mycket stort intresse bland byggaktörer att bygga bostäder på den mark där Bromma flygplats i Stockholm ligger. Det visar en enkät som Naturskyddsföreningen genomfört. Elva stora aktörer är intresserade att bygga om marken blir tillgänglig för stadsutveckling.

– Det är stor bostadsbrist och brist på byggbar mark i Stockholm. Att fortsätta driva en stor flygplats mitt i Stockholms regionkärna är både klimatpåverkande och slöseri med viktig yta. Nu är det dags att regeringen släpper taget om flygplatsen och upplåter marken till människors vardag i stället, säger Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har frågat Sveriges största byggaktörer om de vill bygga bostäder på Bromma flygplats, och gensvaret var mycket positivt. Elva stora aktörer, bland annat Svenska bostäder, Riksbyggen och Skanska är intresserade av att bygga bostäder på marken.

Bromma flygplats är det i särklass största byggbara området i Stockholms regionkärna. Här finns möjlighet att skapa en levande stadsmiljö för 50 000 människor på redan exploaterad mark, i stället för att ta naturmark i anspråk. Det område som idag arrenderas från staden för flygplatsen är 130 hektar stort, vilket är ungefär lika stort som stadsdelen Kungsholmen.

Det finns även ett omfattande område utanför flygplatsen som idag har begränsningar för byggande med anledning av bland annat buller och restriktioner för maximal höjd på byggnader. Uppskattningar indikerar att cirka 22 500 nya bostäder skulle kunna möjliggöras inom hela området då flygplatsen avvecklas.

Swedavia som driver flygplatsen har uttryckligen sagt att det inte är affärsmässigt motiverat att fortsätta driva Bromma flygplats vidare och att flyget ryms på Arlanda. Stockholms stad har tydligt uttryckt att de vill säga upp avtalet som upphör år 2038, och har inlett planarbetet för en ny stadsdel med plats för stadens växande befolkning. Men för att kontraktet ska upphöra och området bli byggbart så krävs även ett regeringsbeslut om att säga upp statens del av avtalet.

– Både Swedavia och Stockholms Stad har sagt att de vill lägga ned flygplatsen.  Med vår undersökning står det klart att det finns ett stort intresse för att bygga bostäder, så nu är det dags för regeringen att släppa taget om Stockholms mark, säger Anders Tranberg, ordförande i Stockholms Naturskyddsförening.

I området finns det farliga markföroreningar. I kontraktet är det reglerat att Swedavia ska återlämna området sanerat till en nivå som tillåter industriverksamhet. Staden kan sedan välja att sanera vidare marken till en nivå som passar för bostäder. Sådana kostnader brukar normalt täckas av exploateringsavgifter som byggföretagen betalar som en del av byggkostnaderna.

Bromma flygplats invigdes 1936 och har sedan dess trafikerats av såväl civilflyg som inrikes- och utrikestrafik. Under 1960- och 1970-talen flyttades alltmer trafik över till Arlanda och sedan dess har inrikesflyget varit dominerande på Bromma.

Följande aktörer är intresserade att bygga om marken på Bromma flygplats blir tillgänglig för stadsutveckling:

Besqab

Bonava

Botrygg

HSB

JM

K2A

OBOS

Riksbyggen

Skanska

SKB

Svenska Bostäder

Sammanställningen av enkäten har genomförts av Robin Nuruzzaman på uppdrag av Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Stockholms Län och Stockholms Naturskyddsförening.