Nyheter

Varsam renovering av 160 år gammnalt slott är klar

Sofiero Slott, norr om Helsingborg, byggdes på 1860-talet som ett sommarresidens för prins Oscar och prinsessan Sophia. Slottet är ett mycket populärt turistmål under sommarmånaderna och har varit i stort behov av renovering.

Den har nu pågått under knappt ett år och den 4 juni invigdes det nyrenoverade slottet vid en ståtlig ceremoni i närvaro av drottning Margrethe av Danmark och hennes syster prinsessan Benedikte.

– Sofiero Slott ägs av Helsingborgs stad och man ville från staden rusta upp slottet från en ”sommarvilla” till ett åretruntslott, berättar Christer Jakobsson, projektledare, fastighetsförvaltningen Helsingborgs stad. Vi började med byggnationen av projektet under hösten 2023 efter turistsäsongens slut. Det har varit många antikvariska värden att ta vara på. Från tidigare renoveringar är en del av det gamla redan bortplockat. Det har vi försökt att återbörda med hjälp av antikvarie, Maria Sträng, som hjälpt oss med råd i detta projekt utifrån ett bevarande perspektiv.

Från att ha varit en råvind ville man också inreda vinden. Här har byggts konferensmöjligheter, grupprum och kontor till personalen. Därefter tog man sig an köket som var undermåligt, med tanke på dagens krav på standard och hälsa. För att genomföra detta på bästa sätt beslöt man att bygga till köket i en utbyggnad av själva slottet.

Ett stort projekt har varit alla installationer av el, rör och ventilation. Värmen var exempelvis inte dimensionerad till att hålla byggnaden varm året runt utan med målet att inomhusmiljön skulle vara frostfri.

Antikvariska värden

– Det har varit mycket känsligt hur vi hanterar slottet under renoveringen. Därför har vi valt att riva den gamla inglasade verandan och bygga upp den på nytt på ett passande sätt och samtidigt förstora den för att få plats med fler gäster. En utmaning har varit att dra fram alla installationer utan att de syns. När det gäller de stora ventilationsaggregaten löste vi det genom att gräva ner det stora aggregatet under mark under köket. Två aggregat har placerats på vinden och fyra mindre är utplacerade på lite olika ställen. Källarvåningen (byggnaden är ett suterränghus) är totalrenoverad. Våning två och tre har fått nya installationer och nya ytskikt. Vindsvåningen är också totalrenoverad. Senaste gången som vinden användes var när ett filmbolag hyrde våningen för att spela in en skräckfilm, en liten rolig anekdot, säger Christer Jakobsson.

– Tiden har varit en svår faktor då den var pressad redan från början och sedan blev vi ytterligare försenade på grund av att ett energibolag tog två månader på sig att flytta inkommande kraft efter vår beställning av flytt. Vi har också haft mycket folk som arbetar på en liten yta som i sig har varit en utmaning som krävt minutiös samordning mellan alla entreprenörer, samtidigt som platsen för allt material också har varit liten.

Lyckat mål

– Nu är detta passé och vi är i mål med en lyckad invigning. Och de flesta är mycket nöjda med resultatet. Det har varit ett stort engagemang och många som har haft synpunkter, både intresseorganisationer, Helsingborg stad, allmänheten och verksamheten. Det är många att ta hänsyn till därför har vi haft stor hjälp av antikvarien och arkitektbyrån med erfarenhet av att renovera slott. Ett annan viktig ambition i projektet är att vi har använt återbrukat material som marksten, tegel, dörrar, köksutrustning så mycket som möjligt med målet att renovera, istället för att köpa allt nytt.

– Att vi tillsammans med byggföretaget Treano Bygg arbetat i en partneringsamverkan har varit förutsättningen för att lyckas. I stället för två motparter har vi arbetat sida vid sida under hela projekttiden, säger Christer Jakobsson. Jag är mycket stolt över att fått vara med och förverkliga detta spännande projekt.

Partnerarbete ger framgång

– Jag har inte varit med under hela resan utan kom in i projektet efter att det hade påbörjats och redan var i full gång. Det gör att jag känner att jag har en lite mer övergripande syn på projektet, vilket är spännande utifrån ett ut- och in perspektiv, berättar Joakim Reslow, arbetschef på Treano Bygg AB. Att arbeta i ett projekt med samverkan och partnering är häftigt när det fungerar som det har gjort här. Där ingår alla i ett teamarbete även tillsammans med alla underentreprenörer och själva verksamheten som ska driva destinationen.

– Det har varit viktigt att kunna balansera de olika delarna då det är många viljor och staden Helsingborg som håller i plånboken. Många har också en relation till både slottet som den kungliga delen och även parken. Det har varit viktigt att balansera och väva in alla dessa olika delar i ett sammanhang.

– Det har varit angeläget att bevara och ta stor hänsyn till det antikvariska. Vi har exempelvis gått från rum till rum för att bestämma att spara dessa lister eller byta och komplettera med nya. Samma sak gäller för stuckaturerna i taken. Det är imponerande att det bara är två år sedan projektet startade och därtill bara en byggtid på 10 månader. Att kunna genomföra detta handlar om att ha arbetat på ett balanserat sätt och att ha med alla aspekter med god dialog och ömsesidig respekt som ställer krav på samtliga inblandade, säger Joakim Reslow.

Lyckat slutresultat

– I byggbranschen finns många duktiga killar och tjejer och många har fokus på de tekniska frågorna. Vad är det som avgör om ett projekt blir framgångsrikt?

Det är utvärderingen efteråt. Ofta tycker jag att det är för lite fokus på hur man arbetar tillsammans. Viktigt är att sätta gemensamma mål att sträva mot, säger Joakim Reslow. Restaureringen av Sofiero har varit ett så lyckat samarbete och blir då också ett lyckat slutresultat.

Fakta:

Byggherre: Helsingborgs stad, Fastighetsförvaltningen

Totalentreprenör i partnering: Treano Bygg AB

Arkitekt: Annette Sergel, magasin A arkitekter ab

Slottsarkitekt: Mats Barup-Edström, Barup-Edström Arkitekter

Antikvarie: Maria Sträng, Regionmuseet Skåne