Nyheter

TL Bygg bygger ny förskola i Uppsala

TL Bygg har nyligen tecknat avtal med Uppsala kommun Skolfastigheter AB om upprättandet av en ny förskola i stadsdelen Sävja, i sydöstra Uppsala. När den nya förskolan, Uppsävja förskola, står klar 2026 kommer den att ha kapacitet för 144 förskolebarn.

– Vi skapar utrymme för fler permanenta förskoleplatser i det växande Uppsala – det är en viktig del i leveransen. Men vi kommer också skapa en trivsam, naturnära förskola med generöst tilltagen utemiljö för barnen, säger Fredrik Ahlgren, Nyproduktionschef på Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

TL Bygg är totalentreprenör för projektet och byggstart sker i slutet av 2024 och planeras att färdigställas till hösten 2026.

Förskolan byggs och anpassas för en verksamhet fördelad på åtta avdelningar och kommer att ha ett eget tillagningskök som kan servera 200 portioner. Vidare kommer förskolan att ha solcellsanläggning monterad på taket till stöd för verksamhetens energiförsörjning.

– Vi är väldigt glada att vi fått förtroende att bygga den nya förskolan i Sävja. Efter flera lyckade ombyggnationer av förskolor, på uppdrag av Uppsala kommun Skolfastigheter, ser vi fram emot ytterligare ett samarbete tillsammans, säger Mattias Tapper, Affärschef Uppsala på TL Bygg.

Platsen där förskolan ska byggas består till stor del av naturmark, med uppvuxen tallskog och närhet till grönområden, vilket ger goda förutsättningar att utforma en naturligt grön förskolegård.