Nyheter

Liv dygnet runt efter devisen; ”hela dagen staden”

Liv dygnet runt efter devisen; ”hela dagen staden” är målet för utvecklingen av Pedagogen Park som ligger naturskönt vid foten av Änggårdsbergen med vacker natur, samtidigt som det är lätt att nå de centrala delarna av både Mölndal och Göteborg.

Här låg tidigare Lärarhögskolan, som för några år sedan flyttade in till centrala Göteborg. Byggnaden har sedan dess stått tom och har kallats för ”spökhuset”. Området köptes av JM för att 2008 säljas vidare till nuvarande ägaren Aspelin & Ramm som har målet att utveckla platsen.

Inga äldre byggnader är rivna utan mycket är bevarat från den gamla högskolans tid. Vissa delar har fått en ny fasad i övrigt har så mycket som möjligt sparats. Det är olika verksamheter som under de senaste fem åren har etablerat sig i området. Det är både tandläkare, vårdcentraler, och restauranger som några exempel. Och nu är det bostäder som är på gång.

En del av utvecklingen

– Det finns här en stor yta att planlägga för bostäder, berättar Mathias Vårström, projektutvecklingschef på Aspelin & Ramm AB. Vårt mål är att det ska finnas aktivitet i området hela dygnet runt. Oavsett om du arbetar eller bor i området ska du ha en bra vardag. Totalt planeras det för 1 300 bostäder i området. Totalt kommer vi att stå för hälften av utvecklingen. Ett av projekten är Odlaren som vi bygger tillsammans med Mölndal stad. 

Brf Odlaren är påkostad med en hög standard och med miljövänliga material. Det laserade träet och teglet i kombination skapar en varm och inbjudande känsla. Samtliga boenden har balkonger och vissa lägenheter har två i olika väderstreck. 

– Det var 2015 som vi tog beslutet med ambitionen att området skulle bli ”hela dagen staden”. Vi känner att vi har lyckats med vår vision som stämmer alltmer, säger Mathias Vårström. Samtliga gator i området får också namn som har koppling till platsens historia, vilket känns lite högtidligt. Vi har byggt två områden och har nu ett kvar.  

Bygge i hög klass

– Under våren 2022 satte vi spaden i marken för projektet och nu 2 år senare flyttar de första in i sina nya hem. Det är roligt att bygga hus, och fantastiskt roligt att vara med och utveckla en stadsdel, säger Tom Kagevik, platschef på Hedin Construction AB. 

Brf Odlaren består av två hus med sammanlagt 48 lägenheter med två trapphus i varje hus, vilket sammanlagt blir fyra adresser och 12 lägenheter per trapphus. Husen är på fyra våningar och därtill en vind med förråd och fläktrum. Lägenhetsfördelningen är ettor upp till fyror. Tre- och fyrarummarna har två balkonger åt olika väderstreck.  

Livfulla fasader

– Husens fasader består av tegel och trä. Tegelfasaden har både liggande och stående tegel, med indragningar, tryckta fogar och tegelpelare som skapar liv i fasaden. De indragna balkongerna har laserad träpanel på väggar och i tak, samt pelare och balkar av limträ i framkant.

– Utemiljön bjuder in till möte mellan grannarna med en fin innergård med pergola och växthus, kanske inte i första hand för odling, utan för att kunna samlas i och ha trevligt tillsammans. Husen är byggda enligt miljöklassning Svanen och hustaken är belagda med solceller som täcker elförbrukningen för fastigheten och delvis för lägenheterna. I februari i år stod husen klara och inflyttning påbörjades i mars. Det är roligt att arbeta tillsammans med en kund som lägger ner mycket omsorg på detaljer och kvalitet, säger Tom Kagevik.

Fakta:

Byggherre: Aspelin & Ramm AB 

Totalentreprenör: Hedin Construction AB

Arkitekt: Radar Arkitekt & Planering AB