Nyheter

Här blir nätstationen ett konstverk

Ett konstverk håller på att ta form på Ängsgärdet i Västerås – på en nätstation.

– Tillsamman skapar vi en innovativ stad som både driver omställningen framåt och är vacker att vistas i, säger Malin Wallenberg, vd för Mälarenergi Elnät.

Omställningen till ett hållbart samhälle i kombination med ett växande, expansivt Västerås innebär behov av fler och nya elnätsanläggningar – även i tätortsmiljö.

– Traditionellt sett är nätstationer inte särskilt spännande byggnader rent visuellt och ofta finns inte heller det kravet, säger Malin Wallenberg. Ibland är det dock nödvändigt att fundera mer över den estetiska utformningen.

Enligt Boverket är arkitektur en viktig aspekt att ta hänsyn till när nya elnätsanläggningar byggs i exempelvis urbana eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

– För att bygga en nätstation i Västerås behöver vi ha bygglov från staden. I bygglovsskedet för den nya nätstationen på Ängsgärdet ställde staden krav på en konstnärlig gestaltning på fasaden, säger Malin Wallenberg.

Publik placering och positiva reaktioner

Därför är konstnären Ingela Svensson just nu i full färd med att skapa en muralmålning på den nya nätstationen på Ängsgärdet. Ingela Svensson har arbetat med flera platsspecifika gestaltningsuppdrag tidigare, exempelvis ”Kretslopp” på Odlarbäckens vård- och omsorgsboende i Eskilstuna samt ”Kretslopp I” och ”Kretslopp II” på Örebro Universitetssjukhus.

– Nätstationen på Ängsgärdet har en publik placering mellan en busshållplats och en gång- och cykelväg. Många passerar förbi, det här är verkligen en del av västeråsarnas gemensamma livsmiljö. Det finns absolut ett värde i att både värna och utveckla den, säger Malin Wallenberg.

Konstnären Ingela Svensson, som har arbetat på plats vid nätstationen Ängsgärdet under juni månad, håller med:

– Jag har fått många positiva reaktioner. Både yngre och äldre, som promenerat eller cyklat förbi, har kommit med spontana glada tillrop och uttrycker att det blir fint. Det är verkligen jätteroligt.

Det är inte första gången som Mälarenergis nätstationer anpassas för att harmonisera mer med den omkringliggande miljön. Nätstationen i det nyetablerade bostadsområdet Sätra i Västerås har en röd fasad med sedumtak – detta för att ta hänsyn till ett befintligt, närliggande soldattorp.

Fakta om konsten på nätstationen:

Nätstationen på Ängsgärdet stod färdig i oktober 2023.

Urvalsprocess och upphandling för konstnärlig gestaltning gjordes i början av 2024.

I bedömningsunderlaget ingick bland annat att den konstnärliga gestaltningen skulle ha ett samtida uttryck och vara platsspecifik. Urvalsgruppen var eniga i sitt val av Ingela Svenssons ”Kamouflage”.

Muralmålningen ”Kamouflage” kommer vara målad med högpigmenterad vinylfärg på nätstationens samtliga väggar.

Målningen beräknas vara klar i början av juli. Därefter ska klotterskydd och slutbesiktning göras.

Verkets titel berättar om en kurragömmalek, en skogspromenad i skyddad terräng eller att genom anpassning värna miljö, sig själv och sin familj. ”Vi är alla en del av vår omgivning, inte bara genom kroppens sammansättning utan även genom de avtryck vi gör gentemot varandra.”