Nyheter

Nya bostäder i Eldsund i Strängnäs

HSB och Peab inleder samarbete för att utveckla och genomföra produktion av cirka 130 bostäder i sjönära området Eldsund i centrala Strängnäs. Planerad säljstart 2025.

– Detta är ett av de sista riktigt sjönära lägena i centrala Strängnäs och här har vi nu möjligheten att skapa attraktiva, hållbara och bekväma lägenheter med sjöutsikt både för boende i Strängnäs som för inflyttare från Södertälje och Stockholm, säger Dan Jenefors, projektchef på HSB ProjektPartner.

Eldsund ligger intill Mälaren i centrala Strängnäs med närhet till stadskärnan, kommunikationer och service. Området är del av ett större utvecklingsområde där det gamla reglementet omvandlas till bostäder och arbetsplatser. Strängnäs är en liten ort med ett attraktivt läge vid Mälaren mellan Södertälje och Eskilstuna och har goda pendlingsmöjligheter till Stockholm.

Säljstart för första etappen planeras preliminärt till våren 2025. Intresseanmälan öppnar under sommaren.

HSB och Peab samarbetar i ett nybildat gemensamägt bolag med syfte att i samverkan driva bostadsutveckling och produktion av bostadsrätter i centrala Strängnäs. HSB ansvarar för bostadsutveckling och försäljning av bostäderna medan Peab ingår som samarbetspartner och byggentreprenör.

– Jag har stort förtroende för att vi med Peab har en stabil och trygg partner som gör att vi tillsammans kan utveckla Eldsund till sin fulla potential, säger Per Morelius, chef för Affärsområde Fastighetsutveckling på HSB Södermanland.

HSB har, via det med Peab gemensamägda bolaget, förvärvat fastigheterna Mässen 2 och 4 i Eldsund som tidigare ägdes av Peab. Fastigheterna omfattar 13 200 kvadratmeter vilket motsvarar cirka 130 bostäder.