Nyheter

Framtidens Rosengårds IP börjar ta form

Nu börjar framtidens Rosengårds IP att ta form. Fokus i den fortsatta utvecklingen är att skapa en modern idrottsplats med ett brett utbud för både elit- och breddverksamhet, öka möjligheten till idrottsutövande för Malmöborna samt att skapa en attraktiv destination för större evenemang och möten.

Rosengårds IP ligger i södra Rosengårdsområdet i Malmö och besöks och används av både Malmöbor och tillresta. Fritidsnämnden har i dag fattat beslut om en inriktning som i ett första skede innebär att huvudplanen för fotboll rustas upp till en modern och funktionell spelplan enligt dagens krav för elitspel, samt att en ny sporthall byggs på idrottsplatsen.

A-planen blir en modern och funktionell fotbollsplan med standard för seriespel i Superettan. Det innebär bland annat att planen utökas till full storlek med planvärme, staket och anpassad belysning. Beslutet innebär även att planen flyttas något söderut inom idrottsplatsen för att möjliggöra en kompakt fotbollsanläggning med läktare för både hemma- och bortasupportrar.

Idag finns en sporthall i Rosengårds centrum med bland annat fullstor handbollsplan med en publikkapacitet på cirka 350 åskådare. I den fortsatta planeringen av Rosengårds IP finns en funktionell och framtidssäkrad sporthall med en publikkapacitet på uppemot 600 åskådare.

– Den nya utformningen av Rosengårds IP kommer att erbjuda en toppmodern och mångsidig anläggning som gynnar både elitidrottare, motionärer och breddversamheter i Malmö. Vi ser fram emot att skapa en plats som inte bara är en idrottsplats utan även en mötesplats för hela staden, säger Sanna Axelsson (S), fritidsnämndens ordförande.

– Det är väldigt glädjande att Rosengård får en toppmodern idrottsplats, som kommer öka barns möjligheter till rörelse och aktivitet. I och med att anläggningen både är till motionärer och för de som elitsatsar, blir idrottsplatsen en mötesplats som kommer alla Malmöbor till gagn, säger Surra Al Sakban (MP), vice ordförande i fritidsnämnden.

– Framtidens Rosengårds IP kommer att vara en dynamisk och inkluderande idrottsplats. Vi skapar en plats för elitidrott, breddverksamhet, spontanaktivitet och möten mellan människor. Detta är en investering i både Malmö och Malmöborna. Jag ser fram emot att Rosengårds IP blir en plats som skapar glädje och meningsfullhet för både barn och vuxna, säger Linda Eklund (L), ledamot i fritidsnämnden.