Nyheter

Eslövs kommun utser tre ankarbyggherrar för Berga trädgårdsstad

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 18 juni beslutat vilka tre ankarbyggherrar som fortsatt är med och utvecklar den nya stadsdelen Berga trädgårdsstad som ingår i stadsutvecklingsprojektet Östra Eslöv. De tre utvalda ankarbyggherrarna är Byggande arkitekter, OBOS och Tornstaden.

– Beslutet gällande de tre ankarbyggherrarna baseras på väl uppfyllda kriterier med inriktning på kvalitet och hållbarhet. Tillsammans med ankarbyggherrarna kan vi möjliggöra att vi planerar och bygger smart, klokt och hållbart genom hela processen säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande, och Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Angarbyggherrar har en aktivare roll

Det är första gången som kommunen provar det ovanliga sättet att hitta samarbetspartners, så kallade ankarbyggherrar, för ett stort utvecklingsprojekt. Ankarbyggherrarna har en aktivare roll i stadsutvecklingsprojektet och bidrar med kompetens inom till exempel arkitektur och byggnadsteknik. De bildar också en referensgrupp och samarbetar med kommunen i utvecklingen av detaljplanen. När den sedan börjar bli klar, kommer de att få ansvar för att bygga en viss del av bostäderna i området.

Grön stadsdel

Den framtida stadsdelen Berga trädgårdsstad omfattar 37 hektar och ligger öster om järnvägen i nära anslutning till järnvägsstationen och Eslövs centrum. I dag består området främst av igenvuxna ängar och åker med samlingar av träd och öppna diken. Här finns förutsättningar för att skapa en grön stadsdel med 250–350 bostäder. Berga trädgårdsstad ska bli ett blandat bostadsområde med villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Här planeras också för en ny förskola och en större park.

Läs mer om Östra Eslöv och Berga trädgårdsstad