Nyheter

Nytt centrum och levande kulturkvarter i Hagalund

Nu tas första steget mot ett nytt centrum i Hagalund. Signalisten tar över hela Hagalund centrum för att möjliggöra ett helhetsgrepp i utvecklingen av området. Samtidigt antas en ny vision för kulturkvarteret i Hagalund. Det innebär bland annat att Hagavillan och det gamla stationshuset renoveras och blir föreningshus.

Solna stad och Signalisten ska tillsammans utveckla Hagalund centrum och skapa en mer levande stadsdel med förbättrade livsvillkor för de boende. Signalisten, som sedan tidigare äger hälften av Hagalund centrum, får möjlighet att köpa den andra hälften.

–  Nu får vi en ägare för hela centrumbyggnaden och kan ta vidare projektet om att bygga ett nytt centrum för hagalundarna. Vi arbetar hårt för att vända den tidigare utvecklingen genom att satsa stort på Hagalund, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Den 3 juni beslutade kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige godkänner affären.

Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse Signalisten är, genom dotterbolaget Solnabostäder, en viktig aktör med flera verksamhetslokaler och 436 hyreslägenheter i Hagalund. Genom dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten sedan tidigare även halva Hagalund centrum. Nu får Signalistens dotterbolag alltså möjlighet att köpa den andra halvan, av Rikshem.

– Genom att vi nu får full rådighet över Hagalund centrum finns det goda förutsättningar att tillsammans med Solna stad utveckla ett tryggt och trivsamt centrum för framtiden, säger Jimmy Blomqvist Larsson, styrelseordförande på Bostadsstiftelsen Signalisten.

Kommunstyrelsen har även beslutat om en ny vision för utveckling av kulturkvarteret i Hagalund, och om en inriktning för hur fastigheterna i området kan samnyttjas bättre. Syftet är att ge Hagalundsborna möjligheter att använda områdets byggnader och grönområden för bland annat föreningsmöten i olika former och att skapa fler träffpunkter och platser för skapande och odling.

Det innebär bland annat att Hagavillan och det gamla stationshuset rustas upp och renoveras, för att iordningsställa fler bokningsbara lokaler för föreningar och privatpersoner. Exempel på möjlig verksamhet och aktiviteter i husen är barnkalas, föreningsmöten och matlagning.

– Fler föreningslokaler stod högt på listan när hagalundarna i medborgardialogen fick ange vad de saknade i sin stadsdel. Visionen för kulturkvarteret och satsningen på de nya föreningshusen i Hagalund är en del av Hagalundslyftet, avslutar Sara Kukka-Salam.