Nyheter

Stort behov av förskolor i Göteborg

Text: Kim Hall

Behov av fler förskolor kommer med växande befolkning och i Göteborgs kommun är behovet av fler förskoleplatser stort. I samband med pandemin år 2020 tecknade Lokalförvaltningen i Göteborg och NCC avtal om strategiskt partering, omfattande totalt sex förskolor i programmet projektet Äpplet.

Nyligen har Orkestergatans förskola i Frölunda färdigställts, innehållande åtta avdelningar med storkök. Byggnaden har utrustats med solcellsanläggning och sedumtak. Miraalléns förskola, före detta Plåtslagaregatan, har uppförts i södra delen av Lindholmen inom ett område för antikvariskt riksintresse.

Det innebär att stor hänsyn har tagits i utformningen av fasaden. Förskolan har sex avdelningar och tillagningskök. Även denna förskola får sedumtak och solcellsanläggning. Byggnation av den tredje förskolan på Kosmosgatan och den fjärde förskolan på Biskopsgatan har inletts. Förskolan ligger nära Bräckeskolan i ett äldre småhusområde i Bräcke, som är ett populärt bostadsområde för barnfamiljer.

Byggnationen av förskolan på Biskopsgatan i stadsdelen Lundby, påbörjades i maj 2022. Barn och personal har under byggnationen flyttats till förskolan på Oslogatan. Biskopsgatans förskola består av en byggnad i två plan med en bruttoyta om 1 829 kvadratmeter.

Den nya förskolan beräknas vara klar början av 2024. Förskolan byggs som en vinkelbyggnad i två våningsplan och kommer att innehålla åtta avdelningar och utvändig lekyta. Den befintliga gång- och cykelvägen flyttas för att få bättre planlösning på området.

För att främja den biologiska mångfalden med pollinerande arter kommer taket att täckas med sedumväxter, men också solceller som förser byggnaden med självproducerande el. Den byggs på en plats som tidigare var en fotbollsplan där det har funnits en provisorisk förskolebyggnad sedan 2012. Efter att detaljplanen antagits 2019 kunde planerna på en större och permanent förskola bli verklighet.

– Vi skapar en kreativ miljö och ett bra inomhusklimat som främjar lek och lärande för barnen och ger god arbetsmiljö för pedagogerna, säger Emma Stenman, affärschef NCC Building Sweden.

FAKTA:

Tidplan: 2020–2024 

Byggherre: Lokalförvaltningen Göteborg 

Totalentreprenör: NCC Sverige AB 

Arkitekt: Norconsult AB 

Kostnad: ej offentligt