Nyheter

Ny skola + idrottshall i Orrholmen, Karlstad

Text: Niclas Svensson

Orrholmen i Karlstad är ett område som växer genom ökat bostadsbyggande. Nu satsas också på barn och ungdomar genom uppförande av både ny förskola och skola för årskurserna F-6. Dessutom byggs en modern idrottshall som även kan användas av föreningar under kvällar och helger. 

Residensstaden Karlstad har genom sitt läge blivit alltmer strategisk inte bara för Värmland, utan även för Sverige genom sin strategiska placering vid E18 och med ungefär samma avstånd till Stockholm och Oslo. Inflyttningen till staden är stor och det är full fart på bostadsbyggandet. Till följd av den positiva utvecklingen är förstås också behovet stort av förskole- och grundskoleplatser.

Stadsdelen Orrholmen har sin placering söder om Karlstads stadskärna och omsluts på tre sidor av Vänerns och Klarälvsdeltats vatten. Öster om halvön Orrholmen ligger Tullholmsviken och på andra sidan Mariebergsviken. Orrholmen har en enhetlig och tidstypisk bostadsbebyggelse från 1960-talet med kulturhistoriska värden och har utsetts till en värdefull miljö i Karlstads arkitekturprogram. 

Under senare år har området kompletterats med nya bostäder och befolkningen växer och därför sker en satsning i kommunens regi på Orrholmens förskola, Orrholmens skola för årskurserna F-6 och därtill en fullstor idrottshall som även under helger och kvällar kan nyttjas av det vitala föreningslivet. 

Modern förskola 

Nya Orrholmens förskola beräknas stå färdig i oktober 2023 och uppförs i två plan med kapacitet för 144 barn. Förskolan inrymmer åtta moderna avdelningar och arkitekturen har ett marint tema inspirerat av det vattennära läget intill Mariebergsviken. Barnen är givetvis i fokus och förskolans inne- och utemiljö har en pedagogisk och sammanhängande utformning. Entreprenören för den nya förskolan är Skanska och Sweco har svarat för utformningen. Under tiden för bygget är verksamheten förlagd i paviljonger på Sommaro och en mindre del finns kvar på Orrholmen. 

Den nya skolan uppförs i tre våningar och kan bereda plats för 640 elever jämfört med tidigare 160 elever. Modernitet och pedagogik är några av honnörsorden där skolan harmonierar med intilliggande bebyggelse och miljö. Orrholmsskolan uppförs också som ett partneringprojekt, där alla inblandade aktörer samverkar för ett optimalt resultat. 

– Vi började förstås projektet med rivning av befintlig skola och att vi nu är igång med att bygga den nya, moderna Orrholmsskolan känns verkligen som en positiv och rejäl gemensam satsning på barn och unga i centralt läge i Karlstad, säger Jörgen Nilsson, produktionschef hos entreprenören Byggdialog. 

Utformningen av interiörer och kreativa utemiljöer hänger samman med den vattennära miljön med skolgård mot vatten. Det enda som kommer att användas från den tidigare skolan är skyddsrummet, som kommer att bilda tak för en kreativ utemiljö med lekredskap och ramper. Skolan får också en ny fullstor idrottshall som angränsar till befintliga Orrholmens idrottsområde. 

– Nya Orrholmsskolan tillsammans med en ny fullstor idrottshall innebär en betydande satsning på barn och ungdomar i Karlstads centrala delar. Det känns också fint att vi bestämde oss för att satsa på en helt ny och modern skola där miljön både inne och ute kan bidra till verksamheten, säger Mikael Jansson, projektledare hos Karlstad kommun. 

Den nya skolan kan betraktas som ett modernt tillägg i ”Den vita staden” som var signifikativt när stadsdelen Orrholmen bidrog till att Karlstad utsågs till ”Årets stad” år 1968. Bebyggelsen uppfördes i enhetliga material och formspråk mellan 1964-1970. 

– Den nya Orrholmsskolan är förstås en viktig byggnad för barn och ungdomar i centrala Karlstad, och det medför anledning till att blanda in lekfulla element i gestaltningen. Detta ger byggnaden en egen identitet som skiljer den från bostäderna i området, säger Sebastian Fors, arkitekt hos Sweco.

Orrholmens förskola har ett maritimt tema, då förskolan har sin placering vid vatten. Som bakgrund till utformningen av Orrholmens förskola återfinns idén att utifrån Barn- och Ungdomsförvaltningens funktionsprogram ta fram en ”typförskola” för Karlstads kommun men som ändå har en egen identitet. Den exteriöra gestaltningen utgår ifrån den marina känsla som infinner sig på platsen med närheten till Vänern och omgivande bebyggelse med inslag av båtliv och hamnbebyggelse. 

– Det maritima temat i utformningen kändes viktig för Orrholmens förskola. Betraktaren kan se det då fönster och dörrar ska utföras i en turkos kulör med ”vattenkänsla”. En del av fönstren är också runda för att associera med fartyg och båtliv, säger Lars Yngvesson, arkitekt hos Sweco. 

FAKTA:

Beställare: Karlstad kommun

Entreprenör: Skanska Sverige AB (förskola), Byggdialog (skola och idrottshall) 

Arkitekt: Sweco Sverige AB