Nyheter

Åhlin & Ekeroth bygger Bostadsstiftelsen Platens nya huvudbyggnad

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB har genom en LOU-upphandling vunnit uppdraget att bygga Bostadsstiftelsen Platens nya verksamhetsgemensamma huvudbyggnad i Motala. Projektet, som omfattar både ombyggnad och nybyggnad kommer, under parollen “Ett Platen”, att samla Platens samtliga kontors- och verksamhetslokaler under ett och samma tak.

Det nya huset, beläget på Vintergatan 2 intill Motalabron, byggs med utgångspunkt från en äldre befintlig enplansbyggnad med källare. Denna kommer att renoveras, byggas om och byggas på med en våning. Samtidigt kompletteras den med en ny betydligt större del som får hela fyra våningar.

Den totala ombyggnadsytan är 830 kvm (BTA) och nybyggnadsytan är 3 200 kvm (BTA). Slutresultatet kommer bli en funktionell och vacker byggnad som utan att gömma det äldre huset kommer att uppfattas som en väl sammanhållen helhet.

Hållbart byggande med trästomme

Nybyggnationen utförs med trästomme, vilket är ett hållbart och klimatsmart alternativ jämfört med traditionella byggmaterial som betong och stål. Trä är ett förnybart material som bidrar till att minska koldioxidutsläppen under byggprocessen, skapar en hälsosam arbetsmiljö och en trevlig inomhuskänsla.

Joakim Hedsköld, projektchef på Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, uttrycker sin glädje över att ha fått förtroendet att leda detta projekt:

– Vi är stolta och glada över förtroendet att bygga detta hus och ser fram emot utmaningen att införliva den äldre befintliga byggnaden i den nya. Här kommer vi bland annat behöva göra grundförstärkningar genom pålning och förstärka takbjälklaget med nya balkar. Att behålla ett tätt hus under den processen kräver både erfarenhet och nytänkande.

Samarbete och erfarenhet

Karin Jönsson, fastighetschef på Bostadsstiftelsen Platen, ser fram emot ett givande samarbete med Åhlin & Ekeroth som tilldelats projektet genom offentlig upphandling:

– Vi ser fram emot ett givande projekt i samverkan med Åhlin & Ekeroth som vi upphandlat bl. a. utifrån deras erfarenheter inom storskaliga trähusbyggen. Deras erfarenheter från projekt som Ebbepark i Linköping, där de byggt ett kontorshus helt i trä, gör att vi känner stor trygghet inför byggstart.

Moderna och energieffektiva lösningar

Kontorsbyggnaden kommer att uppfylla höga krav på energieffektivitet och tillgänglighet enligt de senaste BBR-kraven. Fastigheten kommer dessutom att utrustas med solceller på taket och laddstolpar för laddning av företagets servicebilar.

Huset, som ritats av Winell & Jern arkitekter, kommer att erbjuda moderna arbetsmiljöer med öppna kontorslandskap, konferensrum, fokusrum och mötesrum. På de övre våningarna planeras det för terrasser och grönytor med sedumtak, vilket inte bara skapar en trevlig arbetsmiljö utan också bidrar till byggnadens hållbarhetsprofil.

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB ser fram emot att påbörja byggprojektet och bidra till att förverkliga Bostadsstiftelsen Platens vision om ”Ett Platen”. Byggtiden beräknas till ca 20 månader.

Illustration: Winell & Jern arkitekter