Nyheter

Umeå bygger nya utbildningslokaler

Text: Thomas Andersson

– Det behövs nya lokaler och en synergieffekt är att vi får ihop vuxenutbildningen på ett ställe, säger projektledare Erik Öhgren, Umeå kommun.

I området Berghem i Umeå genomför byggherren Umeå kommun en om- och tillbyggnad av skollokaler för vuxenutbildning.

Ett i Umeå ökat behov av gymnasieplatser är det som i förlängningen lett till en om- och nybyggnad som gör att kommunens vuxenutbildning nu kommer att samlas i en sammanhållen skolbyggnad. 

När den gamla Vasaskolan görs om till gymnasieskola flyttar hösten 2025 vuxenutbildningen därifrån till nya om- och tillbyggda skollokaler i området Berghem.

Där det sedan tidigare finns en byggnad med vuxenutbildning och som en tillbyggnad på cirka 3000 kvadratmeter nu ansluts till. 

En nybyggnad i tre plan inklusive suterräng på plan 1. Där suterrängplan är i betong och resterande nybyggnad byggs upp med trästomme och KL-trä.

 – Fasaden är tegel och taket bandtäkt plåt. Vi har försökt få in nybyggnaden så att den ska harmonisera med den befintliga skolbyggnaden. Som är byggd i början på 1960-talet, tillägger Umeå kommuns projektledare Erik Öhgren. 

Existerande skolbyggnad på cirka 2000 kvadratmeter och nybyggnad länkas ihop med en entré-, foajé- och receptionsdel.

Den färdiga om- och tillbyggda skolbyggnaden för Umeås samlade vuxenutbildning kommer att inrymma såväl undervisningslokaler som studieytor i form av ett Lärcentrum för alla som studerar på Komvux eller Yrkeshögskola. Liksom lokaler och ytor för studie- och yrkesvägledning, antagning och administration.

Efter byggstarten hösten 2023 pågår full produktion under ledning av Luleåbaserade general- och byggentreprenören Nåiden Bygg.

– De håller på med montering av KL-trä och ska göra stommen. Tätt hus beräknas fram till sommarsemestern, rapporterar projektledaren Erik Öhgren.

Trots en relativt tuff byggvinter 2024/25 har byggprojektet – med sikte på färdigställande i augusti 2025 – hittills löpt på utan några ”särskilda utmaningar”.

FAKTA:

Tidplan: november 2023-augusti 2025

Byggherre: Umeå kommun

Generalentreprenör: Nåiden Bygg AB

Arkitekt: LINK Arkitektur AB

Kostnad: 90 mkr

På bilden: En tillbyggnad med trästomme och bandtäkt plåt som harmoniserar med befintlig skolbyggnad – samlar all vuxenutbildning i Umeå på Mossvägen i området Berghem.

Bild: Umeå kommun