Nyheter

Ombyggnation: Kristinehallen i Falun

Text: Thomas Andersson

– För att Musik i Dalarna ska kunna uppfylla sitt regionala uppdrag och med en publikt attraktiv och tillgänglig konsertlokal stärka musiklivet i hela Dalarna, förklarar förvaltningschef Teija Joona på byggherren Falu kommun, Serviceförvaltningen.

Kristinehallen i Falun byggs om och till med sikte på förbättrad akustik, arbetsmiljö och en samlad hemvist för länets största kulturinstitution, stiftelsen Musik i Dalarnas verksamhet. Bakgrunden är en avsiktsförklaring som Region Dalarna och Falu kommun skrivit under om ändamålsenliga lokaler för att stärka musiklivet i Dalarna.

Byggstarten för byggprojektet Kristinehallen på Bergmästargatan i Falun – med Peab som general- och byggentreprenör – skedde i februari 2024. 

Syftet med om- och tillbyggnaden är att i olika avseenden göra Kristinehallen till en bättre konsertlokal. Inte minst med hjälp av en förbättrad akustik och en konsertsal mer anpassad till klassisk musik.

Tillbyggnaden i den Nya Kristinehallen är en nybyggnation i anslutning till den ombyggda befintliga konserthallen. 

– Största utmaningen är en för entreprenörerna trång arbetsplats. Med logistikutmaningar som påverkar närliggande verksamhet. Andra utmaningar är konserthallens akustik och inomhusklimat.

Nybyggnadsdelen uppförs med ett källarplan i betong och övriga våningar med stomme i KL-trä, det vill säga massivt korslimmat trä. Liksom den befintliga hallen förses nybyggnadsdelen med ett bandtäckt plåttak.

Den nya byggnaden kommer att inrymma ytor för såväl utövande musiker som konsertpublik och administration. I form av bland annat en foajé, repetitionssalar och lokaler för Musik i Dalarnas verksamhet.

– In- och utvändiga rivningsarbeten i befintlig hall pågår parallellt med förberedande markarbeten för utbyggnadsdelen. All befintlig inredning liksom hela entrén ska rivas för att ge plats för utbyggnadsdelen, säger Peabs arbetschef Andreas Furubom.

Efter om- och tillbyggnaden blir Kristinehallen en konsertbyggnad i fem plan med entréhall på plan två och tre. Med övningsrum på plan fyra samt personalutrymmen och kontorslokaler på plan fem.

– Komplex logistik på liten yta och mycket avancerad teknik inne i konserthallen när det gäller ljud, ljus och akustik. 

Det anger även Andreas Furubom som projektets största utmaningar för Peab som generalentreprenör.

Ytmässigt blir slutresultatet av projektet totalt 4800 kvadratmeter golvyta, varav runt 2500 utgörs av nybyggnad.

Det är byggherren Falu kommun som äger och driver Kristinehallen. Samtidigt som Region Dalarna medverkar i ombyggnaden och hyr en stor del av lokalerna för sin musikverksamhet Musik i Dalarna. Med bland mycket annat Dalasinfoniettan, Ung Musik i Dalarna, Dalapop och eftergymnasial musikutbildning på Musikkonservatoriet Falun.

FAKTA:

Tidplan: februari 2024–januari 2027

Byggherre: Falu kommun

Generalentreprenör: Peab Sverige AB 

Brand- och elkonsulter: INTEC Dalarna AB

Arkitekt: Falugruppens arkitektkontor

Kostnad: 227 Mkr